Ändring av EU-förordning 231/2012 Om livsmedelstillsatser Ändrad genom EU-förordning 2022/1922

2022-10-18

Om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller specifikationerna för rebaudiosiderna M, D och AM framställda genom enzymatisk omvandling av renat extrakt av steviablad och specifikationerna för rebaudiosid M framställd genom enzymmodifiering av steviolglykosider från stevia (E 960c (i))