Ändring av EU-förordning 2020/692 Om införsel till unionen av bl a produkter av animaliskt ursprung Ändrad genom EU-förordning 2023/119

2023-01-24

Om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/692 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung