Ändring av EU-förordning 2019/627 Om offentlig kontroll av levande musslor och fiskprodukter Ändrad genom EU-förordning 2022/2503

2022-12-21

Om ändring och rättelse av genomförandeförordning (EU) 2019/627 vad gäller praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av levande musslor, av fiskeriprodukter eller i samband med UV-strålning