Ändring av EU-förordning 2017/1798 Om komplett kostersättning för viktkontroll Ändrad genom EU-förordning 2022/2182

2022-11-14

Om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/1798 vad gäller kraven avseende fett och magnesium för komplett kostersättning för viktkontroll