Ändring av EG-förordning 1881/2006 om gränsvärden för högfluorerade ämnen Ändrad genom EU-förordning 2022/2388

2022-12-15

Om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för högfluorerade ämnen i vissa livsmedel