Ändring av EG-förordning 1881/2006 Om gränsvärden för arsenik i vissa livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2023/465

2023-03-10

Om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för arsenik i vissa livsmedel