Ändrad EU-förordning 37/2010 Om MRL-värden i animaliska livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2023/454

2023-03-10

Om ändring av förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller klassificering av substansen toltrazuril med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel