EG-beslut 98/536

Fastställande av förteckningen över nationella referenslaboratorier för restsubstansforskning

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Senast granskad 2019-07-10