Salmonella och Kinderprodukter

Över 300 fall av salmonella har konstaterats i Europa med koppling till Kinderprodukter, såsom Kinder Surprise ägg. Sverige har hittills haft ett mindre antal konstaterade fall av salmonella kopplade till Kinderprodukter. Ferrero har återkallat hela produktionen av Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi 100 g och Kinder Shoko-bons tillverkade i Arlon.

Konsumenter

Vilka produkter gäller det?

Jag har köpt Kinder surprise ägg och andra Kinderprodukter till mina barn. Kan de äta dem?

Vår familj har ätit Kinderägg nyligen. Vad gör vi nu?

Om någon av er skulle få symtom på salmonella bör ni kontakta vården. Symtom på salmonella kan vara diarréer, magkramper, feber och ibland kräkningar. Detta varar oftast några dygn, men kan ibland bli mer långvarigt.

Mitt barn har ätit Kinderägg och har nu diarré. Kan det vara salmonella?

Symtom på salmonella kan vara diarréer, magkramper, feber och ibland kräkningar. Detta varar oftast några dygn, men kan ibland bli mer långvarigt. Om ditt barn har dessa symtom, kontakta vården.

Kan vi äta andra Kinderprodukter än de som nu har återkallats?

Det är alltid företaget själva som ansvarar för att deras produkter är säkra. Ferrero har återkallat produkterna i listan ovan. Om du har frågor om andra produkter från Ferrero bör du ställa dem till företaget. 

Företag

Har de produkter som skulle kunna ge salmonella återkallats av Ferrero?

Senast granskad 2022-05-19