Uppdaterade näringsvärden i Livsmedelsdatabasen och Sök näringsinnehåll

2023-06-13

På sidan Sök näringsinnehåll finns nu en ny version av Livsmedelsdatabasen. Den innehåller bland annat uppdaterade näringsvärden för flera livsmedelsgrupper och även data för nya livsmedel. En annan nyhet är att innehållet av jod lagts till för många livsmedel.

På sidan Sök näringsinnehåll finns nu en ny version av Livsmedelsdatabasen. Den innehåller bland annat uppdaterade näringsvärden för flera livsmedelsgrupper och även data för nya livsmedel. En annan nyhet är att innehållet av jod lagts till för många livsmedel.

Resultat av egna analysprojekt

I den nya versionen av Livsmedelsdatabasen finns uppdaterad data från Livsmedelsverkets senaste analysprojekt som genomfördes 2021-2023 och som omfattade grupperna sötsaker, snacks, dryck, och korv.

Många källor till ny data

Nya livsmedel och nya näringsvärden har även lånats in från andra livsmedelsdatabaser med fokus på livsmedel med gamla värden och livsmedel där det har funnits en efterfrågan. Frukt, spannmål och växtbaserade produkter återfinns bland de livsmedel som tillkommit genom inlåning.

Livsmedel som används för att beräkna recept när en ingrediens inte är specificerad i detalj (som exempel när fetthalt på mjölk eller sort av fisk inte framgår) har uppdaterats utifrån konsumtions- och försäljningsstatistik. Detta bidrar till att en stor del av de beräknade livsmedel som finns i databasen i denna version har fått uppdaterade näringsvärden.

Jod finns för fler livsmedel

En annan nyhet är att databasen har uppdaterats med värden för jod på majoriteten av livsmedel som tidigare saknade jodvärden.

Här hittar du mer information om Livsmedelsdatabasen: