Kunskapsgenomgång om sötningsmedel

2022-12-21

Om – och så fall hur – sötningsmedel påverkar vår hälsa är en fråga som diskuteras i många konsumentforum. Livsmedelsverket har sammanställt aktuell forskning på området. Syftet var att ta reda på om sötningsmedel kan ge oönskade effekter på tarmflora, mättnadskänsla, sötsug och totalt energiintag.

Mängden socker i mat och dryck behöver minska

Många i Sverige äter mer socker än vad som är bra för hälsan. För mycket socker, särskilt i sötade drycker, ökar risken för övervikt, fetma och typ 2-diabetes.

Livsmedelsverket har ett regeringsuppdrag att i dialog med livsmedelsbranschen undersöka möjliga vägar mot ett lägre sockerinnehåll i mat och dryck, och ett särskilt fokus ska ligga på livsmedel som barn och unga i hög grad konsumerar. Ett sätt att bidra till minskat sockerintag i befolkningen är att minska mängden socker i livsmedel.

Sötningsmedel på marknaden är granskade och godkända

När företag minskar på sockerinnehållet i en produkt, till exempel läsk, ersätts sockret ofta av sötningsmedel. De sötningsmedel som finns på marknaden är godkända efter att den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa först bedömt att tillsatsen inte innebär en risk för människors hälsa.

För att ta reda på om konsumtion av sötningsmedel kan ha oönskade effekter utöver de aspekter som Efsa bedömt har Livsmedelsverket gått igenom vetenskapliga studier för att sammanställa det aktuella kunskapsläget kring

  • sötningsmedel och tarmflorans sammansättning och funktion
  • effekter på mättnadskänsla och sötsug
  • påverkan på det totala energiintaget och kroppsvikt.

De sötningsmedel som beskrivs i rapporten är de icke-energigivande sötningsmedlen aspartam, acesulfam-kalium (K), cyklamat, sackarin, sukralos och steviolglykosider, samt sockeralkoholer.

Tarmfloran - svårt att säga vad som har betydelse för hälsan

Nästan alla livsmedel som når tjocktarmen kan påverka tarmfloran men vilken betydelse förändringar har för hälsan i längden är oftast oklart. Aspartam och acesulfam-K bryts ner och/eller tas upp innan de når tjocktarmen och kan därför sannolikt inte påverka tarmfloran. Övriga sötningsmedel når däremot tjocktarmen i varierande utsträckning.

En del djurstudier och några av de få studier som finns på människa har visat att vissa av dessa sötningsmedel kan påverka tarmflorans sammansättning och funktion. Men i dagsläget finns det inget starkt och enigt stöd för att de förändringar som setts i förlängningen skulle kunna påverka hälsan negativt.

Påverkar inte mättnad och sötsug men kan minska energiintaget

Mättnadskänslan påverkas inte nämnvärt av sötningsmedel. Sötningsmedel tycks inte heller öka sötsuget.

När det kommer till energiintag tyder studier som jämfört sötningsmedel med socker på att sötningsmedel kan bidra till minskat totalt energiintag och något lägre kroppsvikt. Det är dock svårt att dra några säkra slutsatser eftersom en del studier är små och vissa brister förekommer.

Rapporten visar att det inte finns någon stark och entydig evidens för att sötningsmedel skulle ha oönskade hälsoeffekter av de slag som ingick i sammanställningen. Dock är det, som så ofta, önskvärt med fler och större studier av hög kvalitet. Livsmedelsverket fortsätter att följa forskningsfältet kring eventuella hälsoeffekter av sötningsmedel.

Rapporten: