Syna saltet - för hälsan

man i förkläde i kök

Varje år drabbas över 40 000 svenskar av hjärtinfarkt eller stroke. Högt blodtryck ökar risken för dessa sjukdomar. Och för mycket salt höjer blodtrycket. Så syna saltet för din hälsas skull.

Vi svenskar äter mycket mer salt än vad som rekommenderas. Men de flesta tror att de äter ungefär så mycket som rekommenderas, eller bara lite mer.

I salt finns natrium som är viktigt för olika funktioner i kroppen. Men för mycket natrium kan höja blodtrycket, och det i sin tur ökar risken för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och njurskador. Hjärt- och kärlsjukdom är den allra vanligaste dödsorsaken i vårt land.

Mer än tusen sparade liv varje år

I Danmark har de räknat ut att cirka 1 000 dödsfall per år skulle kunna undvikas om danskarnas saltintag minskade med 3 gram per dag. De äter ungefär lika mycket salt som vi. Om man översätter det till Sverige, med vår folkmängd, skulle det innebära cirka 1 700 sparade liv varje år. Med lägre saltintag skulle sjukligheten i hjärt- och kärlsjukdom sedan stabiliseras på en lägre nivå.

Efsas bedömning av salt och hälsa 2019

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, gick 2019 igenom det vetenskapliga underlaget om salt och hälsa. De konstaterar att intaget av salt i Europa överskrider den nivå som är tillräcklig och säker. Baserat på resultaten från 32 randomiserade kontrollerade studier drar Efsa slutsatsen att det finns en tydlig koppling mellan högre halter natrium i urinen och högre blodtryck. Högt blodtryck ökar i sin tur risken för hjärt- och kärlsjukdom.

Syna saltet logotyp

Syna saltet

Senast granskad 2023-02-06