Vax på äpplen - frågor och svar

Vax används både för att skydda livsmedel och för att ge dem en blank yta. Skyddet kan vara kemiskt konserverande, för att förebygga att det bildas mögel, eller mer mekaniskt som ett slags emballage.

Finns det några hälsorisker med att äta vaxade äpplen?

Nej. Vax räknas som en tillsats. Alla godkända tillsatser är säkra och bedömda utifrån en bred vetenskaplig grund. Men det betyder inte att det alltid är nödvändigt att använda dem.

Hur vet jag att ett äpple är ytbehandlat?

Den som säljer frukten ska kunna ge information om äpplet är ytbehandlat.

Vilka vaxer är tillåtna?

Hur vet jag att vaxet som används inte har animaliskt ursprung (framställs från djur)?

Det framgår inte av beteckningen vilket ursprung en tillsats har om inte tillverkaren särskilt har angett det. Tillverkaren får frivilligt ange att en viss tillsats eller hela produkten är vegetabilisk. För att få reda på exakt vilket ursprung en tillsats har kan man kontakta den som tillverkar eller importerar livsmedlet.

Vem godkänner tillsatser?

Tillsatserna godkänns av EU-kommissionen för användning i livsmedel inom hela EU. För att bedöma eventuella hälsoriskler med livsmedelstillsatser tar EU-kommissionen hjälp av den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa.

Tillsatser får inte utgöra någon hälsorisk. En livsmedelstillsats får bara användas om den godkänts för livsmedlet i fråga. Det innebär att ett godkännande för en tillsats aldrig kan ges generellt för alla livsmedel.

Senast granskad 2023-10-12