Märkning och information om mat - lättläst

Du har rätt att få information om vad ett livsmedel innehåller.
Det innebär att den som tillverkar eller säljer mat
måste berätta om innehållet på något sätt.
Här kan du läsa om vilka olika regler som gäller för olika livsmedel.

Olika regler för att berätta om matens innehåll

När du köper mat i affären eller äter på restaurang och kafé
så har du rätt att få veta vad maten innehåller.
Hur det ska gå till beror på om maten säljs färdigförpackad eller inte.
Det är också lite olika regler för vad som behöver berättas
om innehållet.

På färdigförpackad mat kan du läsa om innehållet på förpackningen

Mat som säljs i förpackning kallas för färdigförpackad mat.
Det är till exempel ett paket korv eller en tub med tomatpuré
– mat som ligger i en förpackning där innehållet inte kan ändras.
Den här maten ska ha information om maten på förpackningen.
Det betyder att du ska kunna läsa på förpackningen
exakt vad maten innehåller.

Du har rätt att få information om innehållet
i mat som inte är färdigförpackad

Mat som inte är färdigförpackad är mat som du kan plocka själv
till exempel frukt, grönsaker, en del bröd och godis.
Men också mat som affären själv lägger i en förpackning
eller mat som du köper av personalen över en disk.
Du har rätt att få information om innehållet i den här maten.
Informationen kan vara skriftlig, till exempel på en skylt.
Eller så kan du få informationen muntligt från någon i personalen.
Då ska det stå någonstans att du kan fråga om innehållet i maten.

Vilken information ska finnas på färdigförpackad mat?

Här kan du läsa om vad som måste stå med i märkningen
och vad som bara behöver finnas i vissa fall.

Detta ska alltid stå i märkningen på förpackningen

 • Ett namn som tydligt berättar vad det är för livsmedel,
  till exempel kanelbulle eller mjölk.
 • En lista över alla ingredienser som maten innehåller.
  Det kallas för ingrediensförteckning.
 • Om maten innehåller något som människor
  kan vara allergiska mot, till exempel nötter.
 • Hur mycket mat det är i förpackningen,
  till exempel vikt eller volym.
 • Ett datum som berättar hur länge maten håller sig bra.
 • Kontaktuppgifter till det företag som ansvarar för
  märkningen av maten, till exempel adress eller telefonnummer.
 • Information om vilken näring som maten innehåller.
  Det ska till exempel stå hur mycket fett, energi, protein
  och socker som maten innehåller.
 • Information om hur mycket alkohol en alkoholhaltig dryck innehåller.

Information som kan vara med på förpackningen i vissa fall

 • Det kan stå var maten kommer från.
  Det gäller för viss sorts mat,
  till exempel honung, olivolja, fisk och vissa sorters kött.
 • Det kan stå hur mycket det finns av en särskild ingrediens,
  om den kan ha betydelse för köpet,
  till exempel hur mycket blåbär det finns i en blåbärspaj.
 • Om du behöver förvara maten på ett speciellt sätt
  för att den ska hålla sig bra står det på förpackningen.
 • Om du behöver hantera eller laga maten på ett speciellt sätt
  till exempel hur du ska späda saft eller tina fryst fisk
  står det på förpackningen.

Vilken information ska finnas om mat
som säljs utan förpackning?

Om du köper mat som inte är färdigförpackad
eller om du äter på restaurang eller kafé
har du rätt att få information om maten.
Du kan få informationen i skrift,
eller så kan du fråga personalen.

Du har alltid rätt att få veta om maten som du köper
innehåller ämnen som kan orsaka allergi.
Du ska också kunna få annan information om du frågar efter den.
Om du köper mat i lösvikt eller hämtar en matlåda på restaurang
ska du kunna få den här informationen:

 • vad maten heter, till exempel ”inlagd sill”
 • vad maten innehåller
 • hur mycket mat det är (vikt eller volym)
 • hur länge den går att äta, till exempel ”bäst före-dag”
 • om maten ska förvaras eller lagas på ett särskilt sätt,
  till exempel hur frysta räkor ska tinas
 • kontaktuppgifter till företaget som har tillverkat maten
 • var maten kommer från (det gäller vissa livsmedel
  som till exempel fisk, frukt, grönsaker
  och kött av nöt, får, gris, get och fågel)
 • hur mycket alkohol en alkoholhaltig dryck innehåller.

Information om maten ska vara på svenska och lätt att läsa

Det ska vara lätt att läsa och förstå informationen
om ett livsmedel.
Texten på en förpackning måste vara på svenska.
Texten på en vinförpackning behöver inte vara på svenska,
förutom information om ämnen som kan orsaka allergier.

Vad är en ingrediensförteckning?

En ingrediensförteckning är en lista över alla ingredienser
som finns i maten
I ingrediensförteckningen ska sakerna
stå i en viss ordning:
det som det finns mest av ska stå först
och det som det finns minst av ska stå sist.

Ingrediensförteckningen ska också
berätta vad ingredienserna innehåller.
En ingrediens kan själv bestå av flera ingredienser.
Ett exempel är majonnäs.
Där ska du även kunna läsa vilka ingredienser majonnäsen innehåller

Tillsatser är ämnen som blandas in i maten
till exempel för att den ska hålla längre eller smaka sötare.
I ingrediensförteckningen ska tillsatsens namn stå
och varför den finns i livsmedlet.
Till exempel: Sötningsmedel aspartam.
Ibland kan tillsatser stå med ett nummer i stället för namn,
till exempel E951.

Ämnen som kan orsaka allergi ska alltid
vara lätt att få reda på

Du ska alltid kunna få tydlig information
om maten innehåller ämnen som kan orsaka allergier.
Det gäller både för färdigförpackad mat
och mat som säljs utan förpackning.
När du äter på restaurang ska personalen
kunna svara på dina frågor om allergier.

Vad är en näringsdeklaration?

En näringsdeklaration är en lista över hur mycket energi
och näringsämnen som maten innehåller.
Det finns några saker som alltid måste stå med i
en näringsdeklaration:
energi, fett, mättat fett, kolhydrater,
sockerarter, protein och salt.

Tillverkare får inte skriva något
på förpackningen som kan lura dig

Informationen om livsmedel måste stämma.
Du ska inte bli lurad av informationen.
En kaka som inte innehåller äpple får inte heta äppelkaka.
Det får inte heller stå att smör är glutenfritt
eftersom inget smör innehåller gluten. 

Senast granskad 2024-02-27