Hajmal - Pangasius

Pangasius är en odlad fisk som odlas i bland annat Vietnam och andra asiatiska länder.

I fiskodling används antibiotika i de fall fisken blir sjuk, vilket de kan bli då och då. Odlad fisk i stora bestånd i varma vatten riskerar att drabbas av mera sjukdomar än fisk i odlingar i kallare vatten som inte är lika täta.

Pangasius har varit omtalad de senaste åren och det har funnits misstankar om höga halter miljögifter och antibiotika. Fisken har därför provtagits av EU:s medlemsstater vid import. I ett antal sändningar har förbjuden antibiotika, miljögifter över gränsvärden eller andra otillåtna ämnen hittats och då har fisken inte släppts in i EU.

Olika fiskarter innehåller varierande mängder med näringsämnen. Att pangasius inte innehåller lika mycket omega 3 som till exempel lax är inte konstigt. Pangasius är en relativt mager fiskart som helt enkelt inte innehåller lika mycket fett som lax.

Pangasius är också omdiskuterad på grund av miljöeffekter i närmiljön där fisken odlas. Av miljöskäl bör man därför välja odlad fisk som är ASC-märkt.

Senast granskad 2017-02-14