Risker med kosttillskott

De flesta kosttillskott som säljs i Sverige kan du som vuxen och frisk äta utan risk. Men det finns också kosttillskott som av olika anledningar kan vara skadliga. Det är därför viktigt att komma ihåg att de allra flesta inte har något behov av att äta kosttillskott.

Kosttillskott klassas som livsmedel och är koncentrerade källor till näringsämnen eller andra ämnen. De intas till exempel som pulver, tabletter, kapslar och ampuller. Verksamma ämnen i kosttillskott kan bland annat vara vitaminer och mineraler, aminosyror, växter och växtextrakt eller ingredienser med animaliskt ursprung, till exempel fiskolja. 

Råd

  • Överdosera inte kosttillskott.
  • Använd inte kosttillskott tillsammans med läkemedel utan att rådgöra med din läkare.
  • Använd inte kosttillskott istället för läkemedel. 

Risker

Överdosering

Genom att äta kosttillskott kan man få i sig enskilda ämnen i skadliga mängder. Det är mycket svårare att överdosera enskilda ämnen genom att äta vanlig mat. För vissa ämnen är det dessutom en liten skillnad mellan vad som är nyttigt för kroppen och vad som kan vara farligt. Intag av flera olika slags kosttillskott samtidigt ökar risken för överdosering. Det ökar även risken för oönskade samverkanseffekter.

Växter i kosttillskott

Kosttillskott marknadsförs ibland som ”naturegna” och ”fria från kemikalier” för att de inte ska verka farliga. Men sanningen är att flera mycket giftiga ämnen kommer från växtriket. I växtbaserade kosttillskott kan det också vara svårt att säkerställa det faktiska innehållet eftersom den kemiska sammansättningen kan variera både mellan växter och inom växten. Förutom detta finns också risk för förväxling av arter och för förorening av annat växtmaterial. Växtbaserade kosttillskott förknippas dessutom med sjukdomsframkallande bakterier och mykotoxiner i större utsträckning än kosttillskott som är syntetiskt tillverkade eller tillskott med animaliskt ursprung.

Föroreningar, oönskade ämnen och odeklarerade substanser

Det finns kosttillskott som kan vara förorenade med tungmetaller, andra oönskade ämnen eller för höga halter av mineraler och vitaminer. I undersökningar har exempelvis ayurvedaprodukter innehållit höga halter av arsenik, bly och kvicksilver. Vid provtagningar av olika slags kosttillskott har det också hittats odeklarerade ämnen som till exempel läkemedel, hormonliknande ämnen och höga halter av koffein. Flera mindre undersökningar har påvisat mykotoxiner som till exempel aflatoxiner, ratoxiner, fumonisiner och citrinin i framförallt växtbaserade kosttillskott eller i råvaror, såsom lakritsrot, ingefära, mint, kamomillblomma och rött jästris. Även exponering för mycket låga halter av sådana mykotoxiner kan medföra en ökad hälsorisk. Eftersom kosttillskott ofta konsumeras i upprepade doseringar under längre perioder, kan det medföra en ackumulerad exponering och därmed en förhöjd risk, om produkten är förorenad.

Oönskade effekter av kombinationen kosttillskott och läkemedel

En del kosttillskott och läkemedel kan påverka varandras effekt om de tas samtidigt. Denna påverkan kallas för interaktion. Det finns ett antal kända interaktioner mellan kosttillskott och läkemedel. Bland annat kan upptag, omsättning och nedbrytning av läkemedel påverkas av substanser som kan finnas i kosttillskott.

Risken för negativa hälsoeffekter vid användning av kosttillskott och läkemedel samtidigt bedöms vara större jämfört med att äta vanliga livsmedel tillsammans med läkemedel.

Kosttillskott istället för läkemedel

För godkända läkemedel är doserna bedömda både med avseende på positiva och negativa effekter av läkemedlet. Detsamma gäller inte för kosttillskott. De personer som misstänker vitamin- eller mineralbrist bör kontakta sjukvården för att få rätt diagnos.

Särskilda riskgrupper

Några ämnen i kosttillskott

Här kan du läsa om kreatin, efedrin och synefrin som är några välkända ämnen i kosttillskott. Men det finns väldigt många fler ämnen, både kända och okända.

Kreatin

Kreatin är ett ämne som finns naturligt i muskler och som hjälper till att omvandla lagrad energi till rörelseenergi. I människokroppen bildas runt 1-2 gram kreatin per dag, och via maten får vi i oss i genomsnitt 1 gram kreatin per dag. Kreatin finns i kött och fisk, men säljs även som kosttillskott.

Är kreatin farligt?

Det går i nuläget inte att säga om det skulle kunna vara farligt med stora mängder kreatin. För att göra den bedömningen behöver vi veta mer (se fördjupning nedan). Det saknas vetenskapliga studier på tänkbara känsliga grupper som foster, barn, gravida, ammande och äldre.

Fördjupning om kreatin

EU:s vetenskapliga kommitté (SCF 2000) och den norska vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM 2016) har bedömt att det är låg risk för negativ hälsopåverkan hos friska vuxna som äter kosttillskott med 3 gram kreatin per dag under en kort tid. Men det går i nuläget inte att svara på om det finns risker med att äta 3 gram kreatin per dag under en längre tid.

Efedrin och synefrin

Efedrin

Efedrin är ett olagligt kosttillskott i Sverige och inom hela EU, eftersom ämnet kan vara farligt för hälsan. Trots det kan Efedrin förekomma i framför allt bantningsprodukter och sportpreparat. Produkter som innehåller efedrin är olagliga att sälja som läkemedel om de inte är godkända av Läkemedelsverket.

Synefrin

Synefrin är ett ämne som är mycket likt efedrin. Även synefrin kan vara skadligt för hälsan. Vissa tillverkare av kosttillskott har ersatt efedrin med synefrin i sina produkter. Synefrin kan alltså också förekomma i kosttillskott som sportpreparat och bantningsprodukter, och det finns även som läkemedel. I dagsläget finns dock inga godkända läkemedel som innehåller synefrin i Sverige.

Är det farligt med efedrin och synefrin?

Både efedrin och synefrin kan i stora mängder ge allvarliga effekter på hjärta och blodkärl. Du kan få förhöjt blodtryck och påverkad hjärtrytm. Risken för sådana oönskade effekter ökar vid upprepad användning, eller om produkter som innehåller efedrin eller synefrin tas i kombination med koffein. Personer med högt blodtryck och personer med tendens till oregelbunden hjärtrytm kan vara extra känsliga för effekter av efedrin och synefrin. Dessutom kan Efedrin vara beroendeframkallande.

Livsmedelsverket bedömer i dagsläget att doser på mer än 40 mg synefrin/dag kan innebära en hälsorisk. Om en produkt innehåller både synefrin och koffein kan den innebära en hälsorisk även vid lägre synefrindosering än 40 mg/dag.

Vi kan få i oss små mängder av synefrin via livsmedel, till exempel juice och marmelad, när de är gjorda på hela citrusfrukter inklusive skal. Dessa små mängder är inte skadliga.

Hur vet man om ett kosttillskott innehåller efedrin eller synefrin?

Man ska kunna läsa på förpackningen om en produkt innehåller efedrin eller synefrin. Men det är ändå inte så lätt att förstå om en produkt innehåller dessa ämnen. Det beror på att de kan ha olika benämningar i innehållsförteckningarna, några exempel på synonymer till efedrin är

  • epitonin (en äldre beteckning på efedrin)
  • Ma Huang (kinesiskt växtnamn)
  • Ephedra sinensis, som är det vetenskapliga (latinska) artnamnet på en växt som innehåller efedrin.

Synefrin anges ofta i innehållsförteckningar, men ibland anges det vetenskapliga (latinska) namnet för pomerans, Citrus aurantium.

Senast granskad 2024-05-13