Tillbaka till Exportanläggningar

Edhe Gård KB


Typ av anläggning

Mjölk & mjölkprodukter av nöt

Godkänd för export till

Argentina

Adress

Eden 121, 880 37 Junsele

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket