Reviderat intyg för export till Sydkorea

2023-02-14

Livsmedelsverket har i samråd med sydkoreanska myndigheter reviderat intyg för export av värmebehandlade äggprodukter (LIVS 198) till Sydkorea.

Efter att Sydkorea har accepterat EU:s regionaliseringsåtgärder för högpatogen fågelinfluensa (HPAI) har importhälsokraven ändrats och exportintyget reviderats.

Intyget ska börja användas från och med den 10 februari 2023, med en övergångsperiod till den 10 maj 2023. Sändningar som anländer Sydkorea efter 10 maj 2023 måste åtföljas av de reviderade versionerna.