Vägledande information om återanvändbara muggar och matlådor vid servering

2023-06-07

Från 1 januari 2024 kommer det vara krav på att företag som erbjuder mat eller dryck i engångsmatlåda eller mugg även måste erbjuda återanvändbara alternativ. Naturvårdsverket har den mesta informationen om detta. Livsmedelsverket kommer dock att ha information som rör hygien- och matsäkerhetsaspekten av de återanvändbara matlådorna/muggarna.

Livsmedelsverket har information som rör livsmedelslagstiftningen och kontaktmateriallagstiftningen. Det gäller livsmedelslagstiftningens regler om livsmedelshygien som blir aktuella även vid hanteringen av dessa flergångsmatlådor och -muggar.

Det är dock viktigt att påpeka att det inte handlar om några nya hygienregler för företagen. Livsmedelsföretag ska alltså enbart fortsätta att följa den lagstiftning de redan följer vad gäller hygien, även vid hantering av flergångsmatlådor.

Det kan till exempel handla om att matlådor, precis som andra redskap och kärl, ska bli tillräckligt rena. Men företag kan också behöva göra olika anpassningar för att kunna hantera flergångsmatlådorna. Exempelvis att delar av en lokal behöver avsättas för att förvara smutsiga matlådor, vilket kan medföra hygienrisker.