Planera in Internationella matsvinnsdagen den 29 september

2022-06-29

Nu är det tre månader kvar till Internationella matsvinnsdagen som är torsdagen den 29 september. Det här är tredje gången matsvinnsdagen uppmärksammas. Inom regeringsuppdraget för minskat matsvinn arbetar Livsmedelsverket tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Nu förbereds aktiviteter för att uppmärksamma hur mycket ätbar mat som slängs.

Att minska matsvinnet i världen är ett viktigt bidrag till klimatet och miljön, därför har FN som mål i Agenda 2030 att halvera det globala matsvinnet, och minska svinn och förluster i hela livsmedelskedjan. För att sätta fokus på frågan att minska matsvinnet har FN tagit initiativ till Internationella matsvinnsdagen.

Matsvinnsberget – ett berg som inte ska finnas

Matsvinn uppstår i hela livsmedelskedjan, men allra mest slängs i hushållen. I svenska hushåll slängs 17 kilo ätbar mat per person och år i sopkorgen. Det motsvarar cirka 40 måltider. 18 kilo mat och dryck hälls dessutom ut i vasken per person och år. Det motsvarar cirka 90 koppar kaffe. Sammanlagt blir det cirka 35 kilo mat och dryck per person och år. För en familj på två vuxna och två barn handlar det alltså om cirka 140 kilo fullt ätbar mat.

Det här ska Livsmedelsverket illustrera i form av bilder på all mat som slängs i ett hushåll varje år. Det ingår i en kampanj för något som ska kallas "matsvinnsberget", med informationsmaterial som är gratis för alla som vill använda det. Materialet kommer att finnas tillgängligt på Livsmedelsverkets webbplats.

Viktigt med brett engagemang

- Vi hoppas förstås att livsmedelsbranschen och övriga aktörer vill engagera sig och uppmärksamma internationella matsvinnsdagen i september, därför vill vi skicka ut den här påminnelsen så att de som är intresserade och kanske själva vill göra aktiviteter får in dagen i sin planering, säger Karin Fritz.

Mer information om vad som händer i samband med Internationella matsvinnsdagen kommer längre fram.

Kontakt: matsvinn@slv.se