Kan bli enklare att nyckelhålsmärka

2023-03-08

Livsmedelsverket utvecklar ett digitalt verktyg som ska underlätta för producenter att märka sina produkter med Nyckelhålet. Nu efterfrågas inspel från aktörer i livsmedelsbranschen för att bättre förstå verktygets potential.

Det som förenar mat märkt med Nyckelhålet är att den är ett nyttigare val i sin livsmedelsgrupp. För att ett företag ska få märka mat med Nyckelhålet ska maten uppfylla vissa regler. Reglerna, som också kallas kriterier, handlar om mindre socker och salt, mer fullkorn och fibrer och nyttigare fett.

I utvecklingen av Nyckelhålet har det under en tid pågått ett initiativ för att se hur en ny algoritm skulle kunna utvecklas. Målet är skapa ett digitalt verktyg som är flexibelt och lättare att använda, samtidigt som det lever upp till de krav och riktlinjer som finns idag.

Förhoppningen är att skapa bättre förutsättningar för producenter att använda sig av märkningen. Nu har några första prototyper till ett digitalt verktyg utvecklats.

- Nyckelhålet ska göra det enkelt för konsumenterna att göra nyttigare val. Vi brukar säga att du ska inte behöver byta liv för att äta bättre, bara byta till Nyckelhålet. Det ska vara lika enkelt för livsmedelsföretag att märka och utveckla nya produkter med Nyckelhålet, säger Bettina Julin, projektledare för Nyckelhålet på Livsmedelsverket.

Efterfrågar inspel från branschen

För att bättre förstå hur Nyckelhålet och ett eventuellt verktyg kan användas som en del i utveckling av recept och nya produkter efterfrågas tips, idéer och förslag från aktörer i livsmedelsbranschen. Planen är att ha ett antal dialoger och testa olika prototyper för analys och jämförelse som har tagits fram.

- Vi vet att det finns ett stort intresse för Nyckelhålet inom livsmedelsbranschen och inspel från dess olika aktörer är ovärderliga för att utveckla detta nya verktyg. Vår förhoppning är att många vill tycka till nu så att vi kan utveckla något många vill använda.

Om ni är intresserade och har möjlighet att avsätta 30-60 minuter för en dialog i mars (se datum nedan) kring detta, hör av er till Bettina.Julin@slv.se senast 15/3. Om ni inte har möjlighet att delta i en dialog men ändå har frågor eller kommentarer så uppskattas det också.

Datum för dialog:
Torsdag 16/3: 14-15
Måndag 20/3: 14-15
Måndag 20/3: 15-16