Förslag – titandioxid inte längre tillåten tillsats i EU

2021-10-19

EU-kommissionen och EU:s medlemsländer har tagit ett första steg för att ta bort godkännandet för tillsatsen titandioxid (E 171) i mat. Om Europeiska Unionens råd och Europaparlamentet håller med innebär det att godkännandet för tillsatsen tas bort i början av 2022.

Orsaken är en ny utvärdering från den  europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa. Slutsatsen i Efsas bedömning är att titandioxid inte längre anses säker att använda som tillsats i mat.

EU-kommissionen har därefter föreslagit att godkännandet för användning av tillsatsen titandioxid, ett färgämne,  i livsmedel ska återkallas. EU:s medlemsländer röstade 28 september för förslaget.

Förslaget ska nu vidare till Europeiska Unionens råd och Europaparlamentet, som har möjlighet att lämna synpunkter under en period av 2 månader. Om Europeiska Unionens råd och Europaparlamentet inte har några invändningar förväntas förordningen antas och offentliggöras i början av 2022.

I förslaget föreslås att livsmedel som innehåller titandioxid får släppas ut på marknaden fram till sex månader efter det att förordningen har trätt i kraft. Dessa livsmedel får därefter fortsätta att saluföras fram till datumet för minsta hållbarhetstid eller sista förbrukningsdag.