Förluster på gård och slakteri – så mycket kött och mjölk blir inte mat

2022-10-18

Delar av produktionen av nötkött, griskött och mjölk lämnar inte gårdarna för att bli mat, och mer av biprodukterna från slakterier skulle kunna bli livsmedel. Det visar två nya rapporter från Jordbruksverket. Rapporterna är framtagna inom ramen för regeringsuppdraget för minskat matsvinn, som genomförs tillsammans med Livsmedelsverket och Naturvårdsverket.

Jordbruksverkets rapport (2022:19) visar att förlusterna av nötkött, griskött och mjölk under 2020 stod för:

  • 8 procent av nötköttsproduktionen. Det motsvarar 13 000 ton nötkött i slaktad vikt.
  • 3 procent av grisproduktionen. Det motsvarar 7 000 ton griskött i slaktad vikt.
  • 0,4 procent av mjölkproduktionen. Det motsvarar 11 000 ton mjölk.

Svinnet gav sammanslaget ett växthusgasutsläpp på nästan 330 000 ton koldioxidekvivalenter under 2020, vilket är lika mycket som 9 procent av de totala växthusgasutsläppen från djurhållningen.

Därför lämnar en del av produktionen aldrig gården

Förlusterna kan inte bli noll. Det finns olika orsaker till svinn på gård. Bland annat att djur inte kan bli livsmedel på grund av skador eller sjukdom. När djur är sjuka och behandlas med läkemedel med karenstid får varken deras kött eller mjölk gå till livsmedel.

Flera områden är viktiga för att minska förlusterna, till exempel ännu mer förebyggande insatser för djurens hälsa och välfärd. Förlusterna kan också minska om fler djur skulle kunna avlivas på gården och därefter tas till slakteriet för att styckas.

- Att kunna slakta på gård har länge varit efterfrågat, och nu är det möjligt, säger Mona-Lisa Dahlbom Wiedel, senior veterinärinspektör på Livsmedelsverket. Enligt EU-regler för slakt kan avlivningen av ett begränsat antal nötkreatur, grisar eller hästar nu utföras på den jordbruksanläggning som djuren kommer ifrån. Detta ökar möjligheterna till minskat svinn.

Mer av djuren kan bli mat

Av de biprodukter från grisar och nötkreatur som hade kunnat ätas gick drygt häften till mat under 2020. Det visar Jordbruksverkets rapport (2022:18). Det handlar bland annat om produkter som blod, kind, hjärta, njure och lever. Efterfrågan behöver öka för att mer ska kunna tas tillvara. Väldigt lite blod används och de 13 000 ton blod som inte blev mat hade kunnat räcka till 156 miljoner portioner blodpudding.

De biprodukter som inte blev mat hanterades framförallt som avfall och gick till biogas. Endast mindre andelar gick till foder eller destruktion. Ökad handel och export, samverkan och produktutveckling skulle kunna bana väg för att en större andel av biprodukterna blir mat.

- Vi har tidigare mest pratat om svinn i senare delar av livsmedelskedjan, jag är glad att vi nu sätter fokus även på vad som händer redan från start, säger Karin Fritz, projektledare för regeringsuppdraget för minskat matsvinn på Livsmedelsverket.

Mer information