EU-undersökning – svenskar litar på att maten är säker

2022-09-30

Svenskar litar på att det finns regler som ser till att maten är säker och att bedömningar om risker med mat görs av experter. Dessutom har svenskar högst förtroende bland medborgare i alla EU-länder för den information om risker med mat som de får från sina nationella myndigheter. Och förtroendet ökar. Det visar den omfattande och återkommande undersökningen om EU-medborgares inställning till risker med mat, Eurobarometern.

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa genomför regelbundet en stor undersökning om EU-medborgarnas inställning till olika frågor om risker med mat. De nu publicerade resultaten bygger på intervjuer i medlemsländerna under perioden mars–april 2022.

Säker mat en självklarhet

Överlag visa svenskarnas svar på mindre oro för risker med mat än svaren från medborgare i många andra länder. På frågan vad det kan bero på att människor ibland inte uppmärksammar risker som är förenade med att äta vissa livsmedel är de vanligaste svaren till exempel att man

  • tar det för självklart att maten ska vara säker
  • vet tillräckligt för att undvika eller minska risken.

Kostnad allt viktigare för val i butik

Undersökningen genomfördes i mars-april 2022 när matpriserna hade börjat öka. Jämfört med tidigare undersökning, 2019, är kostnaden ett betydligt vanligare svar om vad som är viktigt när man handlar mat i butiken. Viktigast är fortfarande matens ursprung – var maten kommer från.

Högt förtroende för offentliga aktörer

Svenskars tillit är stor till flera offentliga institutioner och yrkesgrupper. På frågan ”I vilken utsträckning litar du på följande källor eller inte för information om livsmedelsrisker” rankas forskare på universitet eller offentligt finansierad forskningsorganisation högst med 96 procent. Sedan kommer allmänläkare och specialistläkare, nationella myndigheter, konsumentorganisationer, alla med 92–93  procent.

– Vi är så klart väldigt glada över det här resultatet. Mat och dricksvatten är viktiga frågor för människor. Det är avgörande att många känner till Livsmedelsverket och litar på oss för att vi ska lyckas nå ut med vår vetenskapligt grundade kunskap. Vi är en motkraft till felaktigheter som sprids, säger Christina Lindahl, kommunikationschef på Livsmedelsverket.

Förtroendet för nationella myndigheter ökar enligt undersökningen från 88 (2019) till 92 procent.

Högt förtroende för lantbrukare

För livsmedelsbranschen uppger svenskarna störst förtroende för lantbrukare och primärproducenter – 82 procent. Övrigt för branschen:

  • forskare på industrifinansierad eller privat finansierad forskningsorganisation – 60 procent
  • livsmedelsbutiker – 59 procent
  • livsmedelsindustrin – 59 procent.

Svenskarnas förtroende för information från ”kändisar, bloggare och influencers” om risker med mat är mycket lågt – strax över 3 procent.

Stor kunskap men mindre oro

Svenskarna uppger själva att de har stor kunskap om olika ämnen som kan uppfattas som risker med mat. På frågan ”Vilka ämnen känner du till” ligger svenskarna i topp inom EU.

Däremot är svenskar överlag inte lika oroliga som invånare i andra EU-länder för riskerna med samma ämnen. Svenskarna oroar sig enligt undersökningen främst för rester av läkemedel eller hormoner i kött, miljögifter i fisk, kött och ägg samt för antibiotikaresistenta bakterier i mat.

Hälsosamt med mindre socker och kött

Att dra ner på sockret, äta mer frukt och grönt, mer lokal mat, mindre ultraprocessad mat och mindre kött och mejerivaror är enligt undersökningen svenskarnas svar på hur man äter mer hälsosamt.

Resultaten visar också att svenskar i jämförelse med andra EU-länder bryr sig mer om att äta hälsosamt än om vilka möjliga risker det finns med mat.