Dricksvatten i dunk

En person förbereder en dunk med dricksvatten och packar en krislåda.

Ibland är det långt till närmaste dricksvattenkran. Det kan också hända att det inte kommer något vatten alls ur kranen. Då kan du behöva dunkar med dricksvatten. Här finns råd om hur du gör för att hålla dricksvattnet i dunken fräscht.

Ibland har vi inte tillgång till kranvatten och då måste vi ta med oss dricksvatten i en dunk eller annan behållare. Att ha extra dricksvatten hemma är också en viktig del av din hemberedskap.

Följ dessa råd så håller sig dricksvattnet fräscht länge, ofta flera månader: 

  • Använd  väl rengjorda flaskor eller dunkar som är avsedda att användas för dricksvatten.
  • Fyll på med dricksvatten av bra kvalitet, till exempel kommunalt dricksvatten.
  • Förvara vattnet mörkt och så svalt som möjligt.

Blir inte farligt men kan få annan lukt och smak

Det är svårt att säga exakt hur länge du kan förvara dricksvatten eftersom hållbarhetstiden bland annat beror på hur rent vattnet och förvaringskärlet är från början och under vilka förhållanden vattnet förvaras. Under riktigt bra förhållanden kan dricksvatten hålla sig fräscht i många månader. Om dricksvattnet däremot förvaras länge och varmt, till exempel i solljus, kan det efter en tid bli färgat. Det kan också bildas en slemmig hinna på insidan av dunken. Den slemmiga hinnan består av bakterier i vattnet som kan leva av solljus. De är ofarliga, men de gör att vattnet blir ofräscht.

Det är också bra att veta att vattnet aldrig blir farligt så länge dricksvattnet från början är rent och av god kvalitet samt om dunkarna eller flaskorna är helt rena när de fylls. Men det kan få sämre smak och lukt med tiden. Det är alltså dina egna sinnen som får avgöra om du vill dricka vattnet.

Ta gärna för vana att regelbundet se över och byt vatten i ditt dricksvattenförråd, exempelvis en eller ett par gånger per år.

Senast granskad 2023-11-24