Nyheter för livsmedelsföretagare

Här listar vi nyheter för livsmedelsföretagare.

 • Nytt på Kontrollwiki - och uppdaterat

  Mitt i sommaren kommer här lite information om uppdaterad och ny information på Kontrollwiki.

  2018-07-30 -

 • Efter listeriautbrottet: Frysta blancherade grönsaker ska betraktas som ätfärdiga

  Det var fryst majs och blandningar med fryst majs som orsakade det utbrott av Listeria monotygenes i fem EU-länder som började 2015. Eftersom frysta grönsaker ibland äts råa i praktiken, efter att ha bearbetats och packats, vill EU-kommissionen nu att producenter av blancherade frysta grönsaker följer reglerna om listeria i ätfärdiga produkter.

  2018-07-18 -

 • Anmälningskrav för "fri från"-livsmedel

  Nu införs ett nationellt krav att "fri från"-livsmedel ska anmälas till Livsmedelsverket.

  2018-07-12 -

 • 42 konkreta åtgärder för minskat matsvinn i Sverige

  Matsvinn är ett stort problem, för Sverige, såväl som globalt. Miljön påverkas och matsvinnet innebär stora ekonomiska förluster för både enskilda och samhället. Nu finns handlingsplanen "Fler gör mer" för minskat matsvinn i hela Sverige.

  2018-06-25 -

 • Anmälan till kontrollorgan vid distanshandel

  Livsmedelsverket har tidigare informerat om att distanshandel av ekologiska livsmedel kräver anmälan till ett kontrollorgan. (Nyhet publicerad 2017-12-21/Ändrad 20180207)

  2018-06-08 -

 • Webbinarium om samarbete för fler asiatiska exportmarknader

  Kommerskollegium, Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet, Business Sweden och Livsmedelsverket höll i tisdags ett kunskaps-webbinarium för svenska ambassader och Business Sweden-personal i Sydostasien. Syftet var att prata om hur ambassaderna kan bidra i myndigheternas arbete med att öppna fler asiatiska exportmarknader för svenska livsmedelsföretag.

  2018-05-31 -

 • Livsmedelsföretagen är viktiga för det nya totalförsvaret

  Vet du om att ditt företag är en del av det civila försvaret? Det är ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i Europa. Därför arbetar Sverige med att återskapa ett totalförsvar. Totalförsvaret består av två delar, militärt och civilt försvar. Civilt försvar handlar om att skydda befolkningen, säkerställa att samhällsviktiga funktioner fortsätter att fungera vid kris och krig, och att ge stöd till det militära försvaret. Alla samhällets delar är med – myndigheter, kommuner, landsting, frivilligorganisationer – och privata företag.

  2018-05-23 -

 • Uppföljning av myndigheternas Förenklingsresa för livsmedelsindustrin

  2015 - 2016 genomförde Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Tillväxtverket tillsammans en Förenklingsresa för livsmedelsindustrin. Nu har Livsmedelsverket gjort en uppföljning av den handlingsplan som upprättades efter resan, med aktiviteter för bland annat tydligare information, likvärdig livsmedelskontroll och effektivare exportstöd.

  2018-05-07 -

 • Säker mat i samlingslokaler - uppdaterade branschriktlinjer

  De nationella branschriktlinjerna för säker mat i samlingslokaler har reviderats. Riktlinjerna har bedömts av Livsmedelsverket och de finns nu tillgängliga på Livsmedelverkets webbplats.

  2018-04-17 -

 • Vad får man skriva kring bäst-före-datum?

  Mat som märks med ett bäst-föredatum går ofta bra att äta även efter det att datumet har passerats. För att minska matsvinnet hos konsumenterna är det viktigt att de får kunskap om att datummärkningen inte säger allt om ett livsmedels hållbarhet, att de kan använda sina sinnen och titta -lukta–smaka. 

  2018-03-28 -