Nyheter för livsmedelsföretagare

Här listar vi nyheter för livsmedelsföretagare.

 • Det som mäts är det som syns – ny nationell metod för matsvinnsmätning i storkök

  För att kunna följa upp och analysera orsakerna till matsvinnet i de offentliga köken behöver svinnet mätas. Det görs idag på många olika sätt. En nationell mätmetod och en samordnande aktör har länge efterfrågats av den offentliga måltidsbranschen. Därför lanserar nu Livsmedelsverket en nationell metod för att mäta och följa upp matsvinnet.

  2018-12-05 -

 • Ändrad tid för nedkylning av livsmedel

  Information om förvaring och hantering, temperatur, rengöring och om andra allmänna kraven för livsmedelsföretag finns nu i Kontrollwiki. Riktvärdet för nedkylningstid ändras från fyra till sex timmar.

  2018-11-30 -

 • Workshop om klimatanpassning

  Välkommen till en workshop om klimatanpassning i livsmedelsföretag. Workshopen är en del av pilotprojektet Klimatanpassa limpan och äger rum den 18 januari i Stockholm.

  2018-11-26 -

 • Fullbokat på Mötesplats livsmedelsförsörjning

  Livsmedelskedjan från jord till bord har flera beroenden och aktörer och kräver planering och samverkan i förväg. Därför är det kul och bra att intresset för Mötesplats livsmedelsförsörjning den 28 november är så stort. Platserna är fyllda och du kan ta del av materialet i efterhand.

  2018-11-16 -

 • Livsmedelsverkets Vintermöte 2019

  Nu är det dags att boka in Livsmedelsverkets vintermöte 2019 i kalendern. Det blir den 7  mars 2019 i Stockholm. Temat är Hållbar mat i en föränderlig värld. Du som representerar någon del av livsmedelskedjan, från primärproduktion och förädling till distribution och handel är välkommen.

  2018-11-13 -

 • Nyheter i Kontrollwiki - Aromer och honung

  Nu kan du läsa om aromer och honung i Kontrollwiki - webbplatsen för fördjuping som blir mer och mer fullständig.

  2018-11-01 -

 • Förtydligande om märkning av frukt och grönt som inte håller måttet

  Jordbruksverket har gjort ett förtydligande av en regeltolkning som gör det enklare för butiker att minska svinnet av frukt och grönt. Produkter som inte längre uppfyller kvalitetskraven kan märkas med exempelvis "Ät snart".

  2018-10-22 -

 • Uppdaterade branschriktlinjer för hantverksmässig osttillverkning

  De nationella branschriktlinjerna för hantverksmässig osttillverkning som togs fram av Eldrimner 2009 är uppdaterade och bedömda av Livsmedelsverket. De finns nu publicerade på Livsmedelsverkets webbplats.

  2018-10-15 -

 • Klimatanpassning i livsmedelssektorn

  Det vackra badvädret till trots har denna sommar vittnat om en svår situation med torka och foderbrist som kan komma att bli vanligare i framtiden. Samhället och livsmedelssektorn behöver anpassa sig till ett förändrat klimat. Klimatanpassning handlar om att hantera konsekvenserna av klimatförändringarna, både de kända och okända, och kompletterar arbetet med utsläppsminskningar.

  2018-10-05 -

 • Ursprung för den primära ingrediensen

  EU-kommissionen är färdiga med tillämpningsregler om när och hur ursprunget för den primära ingrediensen i ett livsmedel ska anges. Det handlar om livsmedel som är ursprungsmärkta men där den primära ingrediensen har annat ursprung en livsmedlet som helhet. Reglerna ska tillämpas från och med den 1 april 2020

  2018-09-10 -