Uppdaterad hotbild mot dricksvatten- och livsmedelsområdet

2023-06-28

Hur ser hotet mot dricksvatten- och livsmedelsområdet egentligen ut 2023? En summerad beskrivning av hotbilden är nu publicerad. Syftet är att stödja aktörer inom livsmedelskedjan i deras beredskapsplanering och arbete.

För att produktion och tillgång till mat och dricksvatten ska kunna fortgå och finnas även vid kris, och i värsta fall krig, bör varje verksamhet planera för hur de ska förebygga och hantera risker i sin verksamhet. Som stöd för det arbetet har Livsmedelsverket sedan 2021 summerat läget på en övergripande nivå i "Hotbilden mot dricksvatten- och livsmedelsområdet". Nu är 2023 års utgåva publicerad.

- Av naturliga skäl så är årets uppdatering till stora delar påverkad av omvärldsläget och  kriget i Ukraina. För att få en bredare bild av vad som kan hända, utifrån mer vardagsrelaterade hot, rekommenderas verksamheter därför även titta på tidigare utgåvor, säger Pär Aleljung, beredskapshandläggare på Livsmedelsverket.

I hotbilden lyfts bland annat risk för underrättelseverksamhet och cyberattacker, men också hot mot demokratin och försök att undergräva förtroendet för samhället. Det finns också förslag på åtgärder som respektive verksamhet kan vidta för att minska riskerna.

"Hotbilden mot dricksvatten- och livsmedelsområdet" är baserad på aktuella och öppna rapporter. Arbetet har finansierats av den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten. Mer stöd och inspiration för hur du kan arbeta förebyggande finns på Livsmedelsverkets webbplats.