Avgifter och betalning vid import av vegetabiliska livsmedel

Avgifter 

Betalningsrutiner

Kontrollavgiften faktureras betalningsansvarigt företag i efterhand. Betalningsansvarig är den som föranmäler en sändning till gränskontroll - så kallad lastansvarig.

Senast granskad 2020-01-02