Om Sök näringsinnehåll

På denna sida får du en översikt av hur Sök näringsinnehåll fungerar och vilken typ av uppgifter du kan söka fram.

Använd gärna uppgifter ur livsmedels­databasen men ange alltid källan som: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas och datum för aktuell version. Den aktuella versionen hittar du längst ner på sidan i funktionen Sök näringsinnehåll. Data får inte förändras när uppgifterna används.

Om aktuell version

I sök näringsinnehåll kan du söka efter livsmedel för att visa näringsinnehåll alternativt skapa näringstoppar, listor sorterade utifrån ett näringsämne. Under sökrutan där du skriver in namnet på livsmedlet, maträtten eller näringsämnet, finns ttvå  olika val Livsmedel och Näringsämnen. Du kan växla mellan dessa alternativ, som standard är Livsmedel vald.

 

Startsidan för Sök Näringsinnehåll i mat. Visar en stor sökbox med alternativen Alla, Livsmedel och Näringsämnen

Vilken information finns i Sök näringsinnehåll?

Sök näringsinnehåll innehåller uppgifter om energi och näringsämnen i de vanligaste matvarorna som vi äter och dricker i Sverige. Data som används i online verktyget kommer från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas.

Uppgifter om näringsinnehåll anges per 100 gram alternativ per portion eller vald vikt. Näringsvärden och vikter ges för den ätbara delen.

Fördjupad information om enskilda livsmedel och näringsvärden visas i olika detaljformulär.

I verktyget har man möjlighet att anpassa rapporterna, till exempel kan man välja mellan 4 näringsämneslistor.

En scroll där man kan göra fyra näringsämneslistor, de vanligaste, Alla näringsämnen, ND* obligatorisk och ND frivillig

  • De vanligaste näringsämnen
  • Alla näringsämnen
  • ND obligatoriska, de näringsämnen som är obligatoriska när man ska märka livsmedel med näringsdeklaration.
  • ND inklusive frivilliga, alla näringsämnen som man har möjlighet att märka livsmedel med.

 Välj vikt/portion

Näringsämnen och viktenhet anges för den ätliga delen per hundra gram eller per portion eller valfri vikt. För de livsmedel där portion saknas anges näringsvärdet per 100 g.

Scroll för att välja vikt och portion

 

Så här fungerar sök

Du kan välja att söka genom att skriva in namnet på ett livsmedel eller ett näringsämne direkt i sökrutan, alternativt söka livsmedel eller näringsämnen via kategorier.

När du skriver i sökrutan får du förslag på livsmedel och näringsämnen. Det gör det snabbt och enkelt att hitta och välja. I sökresultatet får du all namnen på livsmedlen eller näringsämnen i bokstavsordning.

Exempel: Om du söker på mjölk listas de livsmedel som börjar med ordet "mjölk" först och därefter följer de livsmedel som innehåller ordet "mjölk" i namnet, tillexempel filmjölk. Använd filtreringen till vänster om du får många träffar.

Sökning på ordet mjölk

 

Fritextsökning avgränsa din sökning via knappval

Du kan söka på antingen livsmedel och näringsämne. Under sökrutan där du skriver in namnet på livsmedlet, maträtten eller näringsämnet, finns två olika val Livsmedel och Näringsämnen. Du kan växla mellan dessa alternativ, som standard är Livsmedel vald. 

Sök via kategori, livsmedel alternativt näringsämnen

Genom att kombinera knappvalen under sökrutan med ett ”tomt sök” får du möjlighet att söka via kategorier istället för att skriva in livsmedelsnamn eller näringsämne i sökrutan.

Sök livsmedel via kategorier

Om du vill ha en snabb översikt över exempelvis vilka frukter som finns i databasen, kan du använda dig av den här funktionen. Då bockar du i ”Livsmedel” som finns under sökrutan ( Livsmedel och Näringsämnen) och klickar på Sök utan att skriva något i sökrutan.

Under rubriken Filtrera sökresultat visas alla kategorier som finns att välja mellan. Genom att klicka på kategorin Frukt och bär får du upp alla frukter och bär som finns i livsmedelsdatabasen.

Sök näringsämnen

Om du bockar i ”Näringsämnen” som finns under sökrutan (Livsmedel och Näringsämnen ) och klickar på Sök utan att skriva något i sökrutan, så kommer du direkt till en sammanställning där alla näringsämnen visas. Genom att klicka på ett näringsämne så skapar du en näringstopp.  I sammanställningen visas livsmedlen sorterade efter innehållet av valt näringsämne per 100 gram ätlig del.

Visa näringsinnehåll enskilt livsmedel

Vet du vilket livsmedel du är intresserad av är det enklast att använda "Sök via fritext". Fyll i sökordet och klicka på "Sök". Om du vill kan du växla mellan olika näringsämnespaket, som standard visas, de vanligaste näringsämnena 16 stycken.

 Min lista

Du kan via funktionen Min lista enkelt jämföra olika livsmedels näringsinnehåll. Min lista når du överst på sidorna i det orangea fältet.

Vill du kombinera olika livsmedel som du inte får via samma sökning kan du göra en egen lista. Klicka på pluset efter livsmedlet för att lägga till det i Min lista. Upprepa sökningarna tills du har alla livsmedel du vill ha i din lista.

Genom att gå till Min lista får du upp dina valda livsmedel. Vill du ta bort enstaka livsmedel från listan använder du minustecknet. Vill du göra en helt ny lista klickar du på minustecknet översta raden ”Alla”. Listan sparas inte när du stänger ner webbläsaren men beroende på inställningarna på din webbläsare kan listan sparas en kortare period.

Spara livsmedel i Min lista

Du kan också spara ner de livsmedel som du lagt till i Min lista som Excel. Det är den vikt och de näringsämnen du har valt som du sparar ner till Excel.

 Skapa näringstopp

Visa livsmedel med högst innehåll, av exempelvis vitamin C, fungera så att du får en lista, som är rangordnad utifrån livsmedlens innehåll av valt näringsämne. I sammanställningen visas en näringstopp av livsmedel som innehåller mest av valt näringsämne per 100 gram ätlig del.

Vi har ca 60 näringsämnen i databasen, genom att bocka i ”Näringsämnen” under sökrutan och sedan klicka på sök, får du upp listan med namnen på alla näringsämnen. Listan är sorterad i bokstavsordning. Alternativt skriver du in näringsämnet direkt i sökrutan.

Alla näringsämnen är inte obligatoriska att ange i livsmedelsdatabasen. Exempel på näringsämnen som saknas på många livsmedel är vitamin K,  jod och koppar.

 Topplista C-vitamin

Information om livsmedel och näringsvärden

Visa mer detaljer om livsmedlet

När du fått upp näringsvärdena för ett livsmedel, sidan näringsinnehåll, kan du få mer detaljer om livsmedlet genom att klicka på livsmedelsnamnet. Detaljformuläret som öppnas innehåller uppgifter om:

• Projekt – anger vilket projekt som livsmedlet ingår i. Året anger provtagningsår med undantaget projekt 1989 som även innehåller äldre livsmedel.

• Livsmedelsnummer – genereras automatiskt från systemet och har ingen betydelse.

• Vetenskapligt namn.

• Klassificering enligt LanguaL – en europeisk standard för klassificering av livsmedel. Bland annat anges om livsmedlet är värmebehandlat.

För beräknade livsmedel ges även information om:

  • Ingredienser som ingår i receptet.
  • Ingående ingredienser och förändringar under tillagning.

Bild som visar näringsinnehåll i ett visst livsmedel

Visa detaljer om respektive näringsvärde

När du fått upp näringsvärdena för ett livsmedel, sidan näringsinnehåll, kan du få mer bakgrundsinformation, t ex analysmetod och analysår, om respektive  värde genom att klicka på  värdet. Detaljformuläret som öppnas innehåller uppgifter om:

• Senast ändrad – anger när näringsämnet senast ändrades. Finns angivet för alla näringsämnen och alla livsmedel.

Värdetyp – anger bakgrunden till värdet, till exempel om näringsvärdet är baserat på ett livsmedelsprov eller är sammansatt av olika märken, olika sorter etc. Vanliga värdetyper i svenska livsmedelsdatabasen är ”Ett analysvärde från ett livsmedel”, ”Ett analysvärde av sammansatt prov”, ”Bästa val” som används för lånade värden, ”Medelvärde” eller ”Viktat värde” som används då flera analyser gjorts och värdet sedan beräknats som medelvärde eller viktats. Då värdet är 0 anges värdetyperna ”Under detektionsgränsen”, ”Spår” eller ”Logisk nolla”.

• Ursprung – anger om näringsvärdet är lånat eller analyserat, Vanliga ursprung är ”Analys SLV”,” Analys oberoende labb”, ”Produktinformation” och ”Livsmedelstabell”.

• Publikation – anger referensen till näringsvärdet. Kan till exempel vara ett analysprotokoll, ett företag eller en annan nationell livsmedelsdatabas.

• Metodtyp – anger hur näringsvärdet är bestämt.

• Framtagningsmetod – anger om näringsvärdet är analyserat, beräknat eller överfört från liknande livsmedel.

• Referenstyp – anger i vilken form referensen till näringsvärdet finns. Då det finns analysprotokoll på Livsmedelverket anges ”Rapport”. Andra vanliga referenstyper är ”Fil eller databas” och ”Folder” vilket innebär ett analysprotokoll från industrin.

Ladda ner databasen

Hela databasen går att ladda ner, se länken "Ladda ner livsmedelsdatabasen" längst ner på söksidan för Sök näringsinnehåll. Du får alla livsmedel, ca 2 000, och näringsinnehåll per 100 gram. Du kan inte ladda ner kategorier eller annan information om livsmedlet.

Du kan också spara ner de livsmedel som du lagt till i Min lista som Excel. Det är den vikt och de näringsämnen du har valt som du sparar ner till Excel.

Näringstoppen går att spara ner om du först väljer att lägga till alla livsmedel i Min lista.

API

Livsmedelsdatabasen

Senast granskad 2018-11-12