Livsmedelsdata äldre version

Observera att detta är den äldre versionen av Livsmedelsverkets applikationsprogrammeringsgränssnitt (API). Detta API kommer att stängas ned och försvinna helt den 31 maj.  

Med detta API kan du få data från Livsmedelsdatabasen som innehåller drygt 2400 livsmedel och maträtter. För varje livsmedel ges värden för över 50 näringsämnen. Livsmedelsdatabasen speglar det svenska livsmedelsutbudet.

URL

Datamängd med livsmedel och näringsvärden.

http://www7.slv.se/apilivsmedel/LivsmedelService.svc/Livsmedel/Naringsvarde/<ÅÅÅÅMMDD>

Datamängd med klassificering av livsmedel.

http://www7.slv.se/apilivsmedel/LivsmedelService.svc/Livsmedel/Klassificering/<ÅÅÅÅMMDD>

Format

Xml

Licens

Data publiceras under licensen Creative Commons Erkännande 4.0. Det innebär att du har tillstånd att använda och distribuera våra öppna data samt skapa bearbetningar.  Livsmedelsverket ska anges som källa.

Symbol för License Creative Commons
Licens Creative Commons

Parametrar

Parameter Beskrivning Exempel
Version Datum för version av livsmedelsdatabasen. Format ÅÅÅÅMMDD 20170101

Exempel på anrop som hämtar data från 2017-01-01 om klassificering av livsmedel.

http://www7.slv.se/apilivsmedel/LivsmedelService.svc/Livsmedel/Klassificering/20170101

Resultat

API:et är uppdelat på två metoder, en som returnerar data om livsmedel och energi-/näringsinnehåll samt en metod som returnerar data om livsmedlens klassificering.

<LivsmedelDataset>

Uppgifter om datamängden.

Kolumnnamn Beskrivning Exempel
Version Datum och tid då datamängden skapades. 2016-02-17T11:49:30.19

<LivsmedelDataset> <LivsmedelsLista> <Livsmedel>

Uppgifter om livsmedlet.

Kolumnnamn Beskrivning Exempel
Nummer Unikt id på livsmedlet 95
Namn Namn på livsmedlet Ost hårdost fett 5%
ViktGram Vikt som energi- och näringsinnehåll baseras på. Alltid 100 gram. 100
Huvudgrupp Livsmedelsverkets huvudgrupp för livsmedlet. Hård ost m.m.m

<LivsmedelDataset> <LivsmedelsLista> <Livsmedel> <Naringsvarden> <Naringsvarde>

Livsmedel är klassificerade enligt den europeiska standarden LanguaL. För äldre livsmedel saknas ibland klassificering.

Kolumnnamn Beskrivning Exempel
Namn Namn på energi- eller näringsämne Energi (kcal)
Forkortning Förkortning på energi- eller näringsämnet Ener
Varde Värde 188,0
Enhet Enhet för värdet. kcal; g
SenastAndrad Datum och tid då någon uppgift för energi- eller näringsämnet senast ändrades. 2006-01-11T10:15:41.02
VardeTyp Typ av värde. Bästa skattning; Ett analysvärde av sammansatt prov
Ursprung Ursprung för värdet. Värde framtaget med eget system; Produktinformation
Publikation Referens för värdet. SLV - Riktlinjer för livsmedel; USA 1976-84
Metodtyp Metod för bestämning av värdet. Energiberäkning kcal NNR
Framtagningsmetod

Anger om värdet är analyserat, beräknat eller överfört från liknande livsmedel.

Beräknad, omräkningsfaktor inkluderad; Summering av beståndsdelar
Referenstyp Anger i vilket format som referensen till värdet finns. Rapport

<LivsmedelDataset> <LivsmedelsLista> <Livsmedel> <Klassificeringar> <Klassificering>

Livsmedel är klassificerade enligt den europeiska standarden LanguaL™ . För äldre livsmedel saknas ibland klassificering.

Kolumnnamn Beskrivning Exempel
Namn Typ av klassificering A Gruppindelning EuroFIR
B Artklassificering
C Del av växt/djur
E Fysisk form
F Värmebehandling
G Tillagning
H Industriell process
J Konserveringsmetod
K Förpackningsmedium
M Förpackningstyp
N Förpackningsmaterial
P Etikettinformation
R Land/Område
Z Utmärkande drag

<LivsmedelDataset> <LivsmedelsLista> <Livsmedel> <Klassificeringar> <Klassificering> <Varden> <KlassificeringVarde>

Livsmedlet kan ha flera värden per klassificering.

Kolumnnamn Beskrivning Exempel
Namn Klassificering Ostmassa
Kod Kod för klassificeringen C0245

Antal decimaler för olika näringsämnen

Antal decimaler som används för respektive energi- eller näringsämne.

Namn Förkortning Antal decimaler
Energi (kcal) Ener 0
Energi (kJ) Ener 0
Fett Fett 2
Protein Prot 1
Kolhydrater Kolh 1
Fibrer Fibe 1
Vatten Vatt 1
Alkohol Alko 2
Aska Aska 1
Socker totalt Mono/disack 1
Monosackarider Msac 1
Disackarider Dsac 1
Sackaros Sack 1
Tillsatt socker Socker/t 1
Fritt socker Socker/f 1
Fullkorn totalt Fullk/tot 0
Summa mättade fettsyror Mfet 1
Fettsyra 4:0-10:0 C4:0-C10:0 2
Fettsyra 12:0 C12:0 2
Fettsyra 14:0 C14:0 2
Fettsyra 16:0 C16:0 2
Fettsyra 18:0 C18:0 2
Fettsyra 20:0 C20:0 2
Summa enkelomättade fettsyror Mone 1
Fettsyra 16:1 C16:1 2
Fettsyra 18:1 C18:1 2
Summa fleromättade fettsyror Pole 1
Fettsyra 18:2 C18:2 2
Fettsyra 18:3 C18:3 2
Fettsyra 20:4 C20:4 2
EPA (Fettsyra 20:5) C20:5 2
DPA (Fettsyra 22:5) C22:5 2
DHA (Fettsyra 22:6) C22:6 2
Kolesterol Kole 1
Vitamin A VitA 1
Retinol Reti 1
β-Karoten b-Kar 1
Vitamin D VitD 2
Vitamin E VitE 2
Tiamin Tiam 2
Riboflavin Ribo 2
Niacin Niac 2
Niacinekvivalenter Niek 2
Vitamin B6 VitB6 2
Folat Folat 1
Vitamin B12 VitB12 2
Vitamin C VitC 1
Fosfor P 0
Jod I 1
Järn Fe 2
Kalcium Ca 2
Kalium K 0
Magnesium Mg 2
Natrium Na 0
Salt NaCl 1
Selen Se 2
Zink Zn 3
Senast granskad 2024-03-18