Importförbud - vegetabiliska livsmedel

EU-kommissionen beslutar ibland om särskilda skyddsåtgärder som innebär importförbud av vissa vegetabiliska livsmedel från vissa länder utanför EU för att skydda människors och djurs hälsa mot smitta eller skadliga ämnen.

Observera att de flesta vegetabiliska livsmedel inte behöver gränskontrolleras och får importeras till EU om de uppfyller Tullverkets och Jordbruksverkets regler. Vissa vegetabiliska livsmedel ska gränskontrolleras, se information om import av vegetabiliska livsmedel.

Import av vegetabiliska livsmedel

Torkade bönor från Nigeria

Kommissionen har beslutat att förbjuda all import till EU av torkade bönor från Nigeria med KN-nummer 0713 39 00 på grund av problem med höga halter av bekämpningsmedelsrester. Beslutet trädde i kraft den 20 juni 2016 och ska gälla till och med den 30 juni 2019.

Kommissionen har beslutat att förbjuda all import till EU av livsmedel som innehåller eller består av betelblad från Bangladesh med KN-nummer 1404 90 00 på grund av problem med salmonella. EU-beslut 2014/88 om tillfälligt förbud mot import av livsmedel som innehåller eller består av betelblad från Bangladesh har förlängts genom beslut 2015/1028. Beslutet ska gälla till och med den 30 juni 2018.

Stickprover enligt beslut 2010/315/EG ska tas på risprodukter importerade från USA. Detta för att kontrollera att det inte finns produkter på marknaden, som innehåller, består av eller är tillverkade av den genmodifierade rissorten "LL RICE 601".

Senast granskad 2017-09-13