Föranmälan vid import av köksredskap från Kina och regionen Hong Kong

Sändningar från länder utanför EU som ska gränskontrolleras ska föranmälas till någon av Livsmedelsverkets gränskontrollstationer. Föranmälan ska göras via det webbaserade systemet Traces (TRAde Control and Expert System).

Föranmälan av sändningar till gränskontrollen

För att använda Traces krävs ett användarkonto, samt att organisationen/företaget finns registrerat i Traces. I undantagsfall kan föranmälan göras genom att fylla i ett pappersformulär.

Traces används för att föranmäla sådana köksredskap som omfattas av krav på importkontroll. Föranmälan kan också ske med ”Blankett för föranmälan av köksredskap – LIVS 100”.

Kontakta den gränskontrollstation där du i första hand tänker importera dina varor, så kan de demonstrera systemet.

Föranmälan ska göras senast 48 timmar före det att sändningen anländer till Sveriges territorium. En sändning som anländer under lördag eller helgdag ska föranmälas senast kl. 13.00 sista vardagen innan sändningen kommer till gränskontrollstationen.

Kontroll sker normalt första vardagen efter föranmälan, under förutsättning att originaldokument har skickats in till berörd gränskontrollstation. Om originaldokument skickas som rekommenderad post till gränskontrollstationen medför det längre handläggningstid på grund av
postens öppettider.

Om gränskontroll på Arlanda flygplats föranmäls i pappersform ska föranmälan skickas till Stockholms gränskontrollstation.

Senast granskad 2019-07-23