EG-beslut 2009/821

Upprättande av en förteckning över godkända gränskontrollstationer, om fastställande av vissa regler för inspektioner som utförs av kommissionens veterinärexperter och om fastställande av veterinärenheter i Traces

Ändringar med mera

Rättelse till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/719

Senast granskad 2019-01-07