Nyheter för livsmedelsföretagare

Här listar vi nyheter för livsmedelsföretagare.

 • Resultat från kontrollprojekt om tillsatser

  Under hösten 2017 genomförde Livsmedelsverket ett samordnat kontrollprojekt om kontroll av tillsatser. Deltog gjorde 6 kommunala kontrollmyndigheter och tre av livsmedelsverkets regionala avdelningar. Nu finns resultaten i en rapport från Livsmedelsverket.  

  2018-03-23 -

 • Ingen salmonellaprovtagning av kycklingkött från Danmark

  Från 22 mars 2018 behöver inte längre sändningar med kött av slaktkyckling avsända från Danmark vara provtagna för salmonella och inte heller åtföljas av handelsdokument.

  2018-03-21 -

 • Branschriktlinjer för butik är uppdaterade

  Svensk dagligvaruhandel har reviderat de nationella branschriktlinjerna Säker mat i din butik. Riktlinjerna har bedömts av Livsmedelsverket och de finns nu tillgängliga på Livsmedelverkets webbplats.

  2018-03-21 -

 • Nu finns vägledningen om Nyckelhålet i Kontrollwiki

  Nu är den tidigare vägledningen om Nyckelhålet omarbetad och inlagd i Kontrollwiki. Här finns information om hur symbolen får användas och tolkning av de regler som styr området.

  2018-03-19 -

 • Nu finns gränsvärden för glycidylestrar i barnmat och vegetabiliska fetter

  Gränsvärdena har tagits fram snabbt efter att Efsa presenterade sin riskvärdering om glycidylestrar och 3-MCPD i maj 2016.

  2018-03-09 -

 • Var med och påverka utformningen av nya mål för livsmedelskontrollen

  Nu påbörjar Livsmedelsverket arbetet med att sätta nya mål för livsmedelskontrollen som ska gälla 2020 - 2022. De nya målen kommer, precis som nuvarande operativa mål, att ange vissa typer av kontroller som myndigheterna i livsmedelskontrollen ska utföra.

  2018-03-07 -

 • Anmälan till kontrollorgan

  Ändrad 20180207 Livsmedelsverket vill informera om två ändringar i tolkningen av det ekologiska regelverket som påverkar vilka företag som ska vara anslutna till ett kontrollorgan

  2017-12-21 -

 • Nya rutiner hos Läkemedelsverket om livsmedelsanvisning

  Läkemedelsverket har ändrade rutiner för inhämtning av underlag inför uppdateringar av förteckningen över de livsmedel som får förskrivas på en livsmedelsanvisning enligt bilaga 1 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel. På Läkemedelsverkets webbplats finns mer information om hur en intresseanmälan görs.

  2017-12-15 -

 • Livsmedelsverkets vintermöte 2018

  Nu är det dags att boka in Livsmedelsverkets vintermöte 2018 i kalendern. Det blir den 19 mars 2018 i Stockholm. På mötet informerar vi om aktuella frågor som berör livsmedelsbranschen. Du som representerar någon del av livsmedelskedjan, från primärproduktion och förädling till distribution och handel är välkommen!

  2017-10-25 -