Ny e-tjänst förenklar för livsmedelsföretag

2023-03-28

Nu rullar Livsmedelsverket och Tillväxtverket ut en ny e-tjänst som förenklar för livsmedelsföretag att lämna uppgifter till sina kommuner.  

Ett av målen i den nationella livsmedelsstrategin är att skapa en konkurrenskraftig livsmedelskedja, bland annat genom administrativa lättnader. Som en del av detta rullar Livsmedelsverket och Tillväxtverket tillsammans med kommunerna ut en ny e-tjänst som gör det enklare för företag med livsmedelsverksamhet att lämna nya uppgifter till kommunerna. De nya uppgifterna handlar till exempel om de livsmedelsaktiviteter som företaget utför och aktiviteternas omfattning. Uppgifterna används för räkna ut den mängd kontroll som kommunerna utför.

E-tjänsten är framtagen för att vara så enkel och användarvänlig som möjligt. Exempelvis är information som du som företagare redan har lämnat till andra myndigheter, som Bolagsverket eller Skatteverket, redan förifylld i e-tjänsten. I e-tjänsten finns också hjälptexter som förklarar olika begrepp.

E-tjänsten kan i nuläget användas för att lämna uppgifter för att klassa om ett företag enligt den nya riskklassningsmodellen som införs 2024, men kommer i framtiden också att kunna användas för att anmäla ny verksamhet, ändra riskklassning eller avsluta verksamhet.

Utvecklingen har skett i nära samverkan med ett stort antal kommuner och deras systemleverantörer. Varje kommun väljer själva om de ska införa e-tjänsten eller om de samlar in uppgifterna på annat sätt.

Kontakta din kommun om du har frågor om e-tjänsten.