Kommande föreskrifter om registrering av kontaktmaterialverksamheter

2023-05-24

I sommar förväntas nya föreskrifter med krav på registrering av vissa kontaktmaterialverksamheter att träda i kraft. Det betyder att verksamheter som tillverkar, förädlar eller importerar material som kommer i kontakt med livsmedel -  så kallade kontaktmaterial - ska låta sig registreras hos sin kontrollmyndighet.

I sommar förväntas nya föreskrifter träda i kraft som säger att tillverkare, förädlare och importörer av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel – så kallade kontaktmaterial – ska anmäla sin verksamhet till kontrollmyndigheten för registrering. Registreringen behövs för att kontrollmyndigheten ska kunna planera och utföra offentlig kontroll av dessa verksamheter.

Undantag från registreringskravet

Följande verksamheter är undantagna från registreringskravet i föreskrifterna:

  • Livsmedelsanläggningar som även har verksamhet med tillverkning, förädling eller import av kontaktmaterial.
  • Verksamheter som bedrivs av Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt – eller som bedrivs för respektive myndighets räkning.
  • Verksamheter som under ett räkenskapsår beräknas ha en omsättning som understiger
    80 000 kronor samt även beräknas tillverka, förädla eller importera färre än 1 000 enheter av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Övergångsperiod

De nya föreskrifterna förväntas träda i kraft under sommaren 2023, men bestämmelserna om registreringskravet är avsedda att tillämpas först efter en viss övergångstid. Detta för att ge verksamhetsutövarna tid att få kännedom om bestämmelserna och därefter registrera sin verksamhet.

Föreskrifterna har varit på extern remiss under sommaren 2022 och även EU-kommissionen och andra medlemsstater har haft möjlighet att lämna synpunkter. 

Vägledande information

Livsmedelsverket kommer att ta fram vägledande information till föreskrifterna. Denna vägledande information publiceras i Kontrollwiki – som är Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning.

Livsmedelsverket kommer att informera när de nya föreskrifterna träder i kraft.