Söksida

Hittade 405 träffar på ""

 • Nationella kontrollplanen

  Välkommen till NKP-webben. Den nationella kontrollplanen är styrande för alla myndigheter i livsmedelskedjan och här finns myndigheternas gemensamma mål samlade. Här beskrivs också hur kontrollen i livsmedelskedjan är planerad, organiserad, hur den genomförs, följs upp och utvecklas.
 • Gemensamt fokus - operativa mål för livsmedelskontrollen 2017-2019

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2016-12-16
 • 160222 Export Verification Program (EVP) Japan

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2016-03-08
 • CHED-manual

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-02-04
 • Karta över skydds- och övervakningszoner runt den smittade besättningen

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2017-02-02
 • Brev om krav på gränskontroll av ostronsås och fisksås

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2016-10-25
 • Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan 2018-2021

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-01-16
 • Livsmedelskontroll i primärproduktionen

  Sida - Vägledningar - Senast granskad 2017-01-12
 • Handbok ytråvatten - dricksvattenrisker.pdf

  Sida - Vägledningar - Senast granskad 2017-01-20
 • Nytt avgiftssystem för slakterier

  Avgifter för slakterier och vilthanteringsanläggningar från 1 januari 2020 Från den 14 december 2019 tillämpas en ny EU-lagstiftning. Det innebär att Livsmedelsverket behöver byta avgiftssystem för
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-12-13
 • Nationell kontrollplanering i primärproduktionen - foder och livsmedel

  Nu finns nationell planering för kontrollerna i primärproduktionen för 2020 på plats. Planering av kontrollen i primärproduktionen av foder och livsmedel för år 2020 – 2023 sker nationellt utifrån
  Sida - Senast granskad 2019-11-18
 • Import - vegetabiliska livsmedel

  Livsmedel som inte är säkra ska inte komma in i EU. Därför finns det regler för import av vissa vegetabiliska livsmedel från länder utanför EU. Du som importerar eller funderar på att börja importera
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-09-16
 • Ursprungsmärkning

  Ursprungsmärkning Fisk, kött av nöt, gris, lamm, get och fågel och vissa andra livsmedel som exempelvis honung, frukt och olivolja ska enligt reglerna alltid märkas med ursprung, det vill säga
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-12-13
 • Nyckelhålet - företag

  Nyckelhålet - för dig som är företagare Nyckelhålet har funnits i 30 år och har en igenkänningsfaktor i Sverige på över 95 procent. Genom att märka dina produkter med Nyckelhålet gör du det enklare
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-01-23
 • Aktuellt

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-08-17
 • Import - sammansatta livsmedel

  Det är mängden vegetabiliska ingredienser och varför de är tillsatta som avgör om din produkt är ett så kallat sammansatt livsmedel. Här får du veta vilka sammansatta livsmedel som måste
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-05-13
 • Import - animaliska livsmedel

  För att förhindra att smittsamma djursjukdomar eller livsmedel som inte är säkra kommer in i EU finns det regler som gäller för import av livsmedel från länder utanför EU. Alla animaliska livsmedel (
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-06-11
 • Export till länder utanför EU

  Här hittar du information om export till länder utanför EU. Överenskomna exportintyg och produkters importkrav finns publicerade under respektive land. Det finns flera myndigheter som hjälper
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-04-08
 • Krisberedskap för dricksvatten

  Krisberedskap för dricksvatten VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen, ger stöd på plats eller via telefon till kommuner och dricksvattenproducenter i kriser som rör dricksvattenområdet. Stöd
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-01-29
 • Kontinuitetshantering

  Kontinuitetshantering Kontinuitetshantering är grunden för krisberedskap och den återupptagna planeringen för totalförsvaret. Kontinuitetshantering innebär att du metodiskt identifierar och
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-05-24