Fisk - musslor - blanketter

Vid ansökan om godkännande av fiskanläggning behöver både blankett med basuppgifter LIVS 099 och relevant bilaga Fisk LIVS 002 eller Övriga inklusive Musslor LIVS 094 fyllas i och skickas in till Livsmedelsverket (endast de sidor i bilagorna som är ifyllda behöver skickas in).

Senast granskad 2019-10-22