Söksida

Du sökte på "vatten" i kategori Produktion, handel och kontroll hittade 82 träffar

 • Kemisk teknik istället för försöksdjur vid toxinkontroll

  Kemisk teknik istället för försöksdjur vid toxinkontroll Projektets syfte är att användningen av försöksdjur fullt ut ska kunna ersättas med kemiska analysmetoder när man testar att musslor och
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-01-16
 • Nationell kontrollplanering i primärproduktionen - foder och livsmedel

  Nu finns nationell planering för kontrollerna i primärproduktionen för 2020 på plats. Planering av kontrollen i primärproduktionen av foder och livsmedel för år 2020 – 2023 sker nationellt utifrån
  Sida - Senast granskad 2019-11-18
 • Treårsplan för samordnade kontrollprojekt

  Treårsplan för samordnade kontrollprojekt Livsmedelsverket har beslutat om två samordnade kontrollprojekt för 2020. Projekten har inriktning mot gränshandel kött och spårbarhet kött. För åren 2021-
  Sida - Senast granskad 2019-05-24
 • Kategori Ost

  Lista över tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige - Kategori ost Godk.nr Namn Adress Ort Namn på registrerad skyddad beteckning 1010 Arla Foods Östersund Nedre Vattugatan 5 831 45 Östersund
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-04-16
 • Ursprungsmärkning

  Ursprungsmärkning Fisk, kött av nöt, gris, lamm, get och fågel och vissa andra livsmedel som exempelvis honung, frukt och olivolja ska enligt reglerna alltid märkas med ursprung, det vill säga
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2019-11-25
 • Ursprungsmärkning

  Ursprungsmärkning Fisk, kött av nöt, gris, lamm, get och fågel och vissa andra livsmedel som exempelvis honung, frukt och olivolja ska enligt reglerna alltid märkas med ursprung, det vill säga
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-12-13
 • Jakt

  På den här sidan har vi samlat information som i första hand berör jägare. Här finns bland annat kortfattad information om lagstiftning, vägledningar och hygienråd samt länkar till dokument som på
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-05-15
 • Livsmedelsfusk

  Arbetet för att upptäcka och motverka livsmedelsfusk Livsmedelsfusk – internationellt benämnt food fraud - är att en företagare medvetet bryter mot livsmedelslagstiftningen. Det innebär att man som
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-01-12
 • Sojabönor

  Soja är en baljväxt liksom jordnöt och lupin. Soja och sojaprotein används ibland i exempelvis charkuteriprodukter och vegetariska livsmedel. Det måste anges i ingrediensförteckningen om soja ingår i
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-08-23
 • Offentlig kontroll

  Offentlig livsmedelskontroll Kontrollen av livsmedel och livsmedelsföretag omfattar hela kedjan från producent till konsument. Syftet med i livsmedelslagstiftningen är att skydda människors och
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-03-10
 • Senap

  Det finns olika sorters senapsfrö. Dessa används för att framställa senap. Allergi mot senapsfrö förekommer och det finns därför särskilda märkningskrav för senap. Allergi mot senap Senap görs
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-08-23
 • Regler om livsmedelsinformation och märkning

  Livsmedelsförpackningar ska vara märkta med ett antal obligatoriska uppgifter för att hjälpa konsumenten till ett medvetet och säkert val. Det finns regler för hur livsmedelsförpackningar ska vara
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-03-05
 • Så kontrolleras din verksamhet

  Grunden i livsmedelslagstiftningen är att den som vill sätta livsmedel på marknaden också ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta. Det är alltså det företag eller den organisation
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-04-23
 • Vinglögg, starkvinsglögg och spritglögg

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-06-13
 • Slakteri eller styckningsanläggning

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-05-05
 • Sydkorea

  Sydkorea Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Sydkorea. Längst ner på sidan hittar du de intyg som ska användas vid export.  Generell information
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-03-30
 • Lista över anläggningar godkända enligt artikel 4 i rådets direktiv 2006/88/EG

  Approved Swedish Establishments according to article 4 in Council Directive 2006/88/EC <!-- RSPEAK_START --> Anläggningar godkända enligt artikel 4 i rådets direktiv 2006/88/EG Godk. nr Approval
  Sida - Livsmedelsanläggningar - Senast granskad 2016-09-15
 • Material i kontakt med livsmedel

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-08-23
 • Kontroll av livsmedel

  Kontroll av livsmedel Livsmedelsverket övervakar att maten på den svenska marknaden är säker. I det arbetet ingår vissa nationella provtagningsprogram. I programmen kontrolleras eller övervakas 
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-02-04
 • Gemensamt fokus - operativa mål för livsmedelskontrollen 2017-2019

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2016-12-16