Söksida

Hittade 471 i kategori "Om oss"

 • Livsmedelstillsatser - CCFA

  Kommitténs mandat I kommitténs mandat ingår följande. CCFA har som sitt huvudsakliga uppdrag att ta fram eller godkänna acceptabla nivåer för individuella livsmedelstillsatser Kommittén tar fram
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-04-19
 • Kontaminanter i livsmedel - CCCF

  Kommitténs mandat CCCF har som sitt huvudsakliga uppdrag att ta fram eller godkänna tillåtna gränsvärden och, om det behövs, revidera befintliga vägledningsgränsvärden för kontaminanter och
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2016-05-27
 • Nutrition och livsmedel för särskilda näringsändamål - CCNFSDU

  Kommitténs mandat I kommitténs mandat ingår att på uppdrag av CAC studera specifika nutritionsproblem och ge CAC råd om generella nutritionsfrågor att göra utkast till generella villkor som avser
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-01-09
 • Tack

  Tack Ditt meddelande har nu skickats. Tack för att du kontaktat Livsmedelsombudsmannen.
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-03-07
 • Kronfågel återkallar kycklingspett - kan innehålla listeria

  Kronfågel återkallar fyra sorters kycklingspett med produktionsdatum 3 november 2017 eftersom de kan innehålla listeria. Kronfågels pressmeddelande
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-11-07
 • Hedmans Delikatesser återkallar korv - listeria

  Hedmans Delikatesser återkallar korv på grund av listeria. Hedmans Delikatessers pressmeddelande
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-10-28
 • Sia glass återkallar Kladdkaka strut - innehåller ägg

  Sia glass återkallar struten Kladdkaka. Ingrediensförteckningen har blivit otydlig och det kan vara svårt att se att produkten innehåller ägg. Pressmeddelande från Sia glass
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-10-23
 • Tage Lindblom återkallar Parboiled Ris Ekologiskt 5kg

  AB Tage Lindblom återkallar Parboiled Ris Ekologiskt 5kg av varumärket Tage Lindblom på grund av möjlig förekomst av vete. Se företagets pressmeddelande
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-10-05
 • Arla återkallar Protino äpple/kanel och rabarber/vanilj - mögel

  Arla återkallade 27 september Protino äpple/kanel och Protino rabarber/vanilj. Anledningen är att det kan finnas mögel i produkten. Arlas pressmeddelande
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-09-29
 • Remiss - Förslag om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Dnr 2015/07219

  Svar senast den 4 september 2015 Missiv till föreskriftsförslag Föreskriftsförslag Konsekvensutredning Missiv till slutrapportering Slutrapport Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 
  Sida - Remisser - Uppdaterad 2015-07-08
 • Remiss - Förslag om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter om honung, Dnr 2015/06666

  Svar senast den 28 maj 2015 Missiv Föreskriftsförslag Konsekvensutredning
  Sida - Remisser - Uppdaterad 2015-05-12
 • Remiss - Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (2012:6) om snus och tuggtobak, Dnr 2014/27719

  Svar senast 5 juni 2015 Missiv Förslag till föreskrifter Konsekvensutredning
  Sida - Remisser - Uppdaterad 2015-04-23
 • Remiss - Öppen konsultation om uppdaterade svenska kostråd

  Öppen konsultation om uppdaterade svenska kostråd, Dnr 2014/40985 Svar senast 31 januari 2015 Missiv uppdaterade kostråd, dnr 2014-40985 Kostråd - konsumenttexter remissversion, dnr 2014-40985
  Sida - Remisser - Uppdaterad 2015-02-23
 • Krisberedskap

  Samhällsskydd och beredskap handlar om att samhället ska kunna hantera händelser i hela hotskalan, såväl små som stora olyckor, kriser och i förlängningen krig. Krisberedskapen syftar till att skydda
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-09-18
 • Kontakt

  Telefon: 018-17 55 00 Växelns öppettider: 8:00 - 16.00 Registraturen: 9.00-11.00 samt 13.00-15.00. OBS - 19 oktober endast  9.00-11.00 och 20 oktober endast mellan 13 och 15. Adress: Livsmedelsverket
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-10-25
 • Verksamhet

  Verksamhet Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. Vi arbetar på regeringen och riksdagens uppdrag och i konsumenternas intresse för: säker mat och
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-03-06
 • Regeringsuppdrag

  Regeringsuppdrag Varje år får Livsmedelsverket i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor. I menyn hittar du några av de regeringsuppdrag som vi arbetar med just nu och de vi redan svarat på.
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-09-20
 • Dags att syna saltet

  Varje år drabbas drygt 55 000 personer av hjärtinfarkt eller stroke. Var fjärde vuxen har högt blodtryck. En av orsakerna är att många äter alldeles för mycket salt. Men de flesta är inte medvetna om
  Sida - Debattartiklar - Uppdaterad 2015-05-19
 • Pressinbjudan – Livsmedelsverkets Måltidsdagar 2017

  13-14 november arrangerar Livsmedelsverkets Kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg Måltidsdagarna i Stockholm. Årets tema är Offentliga måltider som spjutspets för ett hållbart och
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-11-10
 • Hälsosam mat, en väg att nå hållbarhetsmålen – konferens 1 november

  Hållbar livsmedelsproduktion hänger ihop med hälsosamma matvanor. Det är utgångspunkten för den internationella konferensen" Healthy meals – a way to environmental, economic and social sustainability
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-10-31