Söksida

Hittade 471 i kategori "Om oss"

 • Ta del av allmänna handlingar

  De flesta handlingar som kommer in till eller upprättas av Livsmedelsverket är allmänna handlingar. Det kan till exempel vara ett brev till Livsmedelsverket, ett beslut som Livsmedelsverket fattat
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-09-06
 • Pålitlig information

  Pålitlig information:                                       - ingen ska blir lurad Är köttet på menyn vad det utges för att vara?  Anges allergi-framkallande ämnen? Kommer varan från den region som 
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-01-10
 • Område Livsmedelskontroll

  Livsmedelskontroll Livsmedelskontrollens mål är att konsumenterna får säkra livsmedel och att företagen får en kontroll som utvecklar deras verksamheter. Alla ska kunna lita på att maten är okej,
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-01-12
 • Nationellt nätverk för bra matvanor

  Det nationella nätverket för bra matvanor arbetar för matvanor som är hållbara såväl för hälsan och miljön som ur ett socialt perspektiv. Livsmedelsverket leder ett Nationellt nätverk för bra
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-01-24
 • Riskvärderingskommittéer - JECFA, JEMRA, JMPR

  JECFA, JEMRA OCH JMPR är oberoende vetenskapliga kommittéer som administreras av FAO och WHO. JECFA - Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives JECFA är en oberoende internationell
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-10-24
 • Rapporter 2014

  Här listas rapporter som Livsmedelsverket publicerat eller varit med och tagit fram. Enklast hittar du rapporter genom att klicka på "Sök via kategori istället" under sökboxen högst upp på sidan och
  Sida - Rapporter - Uppdaterad 2015-03-07
 • Rapporter 2011

  Här listas rapporter som Livsmedelsverket publicerat eller varit med och tagit fram. Enklast hittar du rapporter genom att klicka på "Sök via kategori istället" under sökboxen högst upp på sidan och
  Sida - Rapporter - Uppdaterad 2015-03-07
 • Remiss - Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2016) 750 slutlig. Om spritdrycker

  Svar senast den 10 januari 2017 Missiv PM Bilaga 1 (engelska) Bilaga 2 (engelska add 1) Bilaga 3 (svenska) Bilaga 4 (svenska add 1)
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2016-12-22
 • Remiss - Förslag till kompletterad teknisk specifikation för Svensk Akvavit. Dnr 85/2013

  Svar senast 12 januari 2017 Remiss - Förslag till kompletterad teknisk specifikation för Svensk Akvavit Bilaga - Förslag till kompletterad kravspecifikation för Svensk Akvavit Bilaga -
  Sida - Remisser - Uppdaterad 2016-12-20
 • Remiss - Ny vägledande information om import av livsmedel från länder utanför EU. Dnr 2016/02935

  Svar senast 1 november 2016 Remiss Ny vägledande information om import av livsmedel från länder
  Sida - Remisser - Uppdaterad 2016-09-23
 • Remiss - förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll. Dnr 2015/08185

  Missiv PM Föreskriftsförslag Bilaga Synpunkter ska ha inkommit senast den 31 augusti 2016
  Sida - Remisser - Uppdaterad 2016-05-31
 • Verksamhet

  Verksamhet Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. Vi arbetar på regeringen och riksdagens uppdrag och i konsumenternas intresse för: säker mat och
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-03-06
 • Regeringsuppdrag

  Regeringsuppdrag Varje år får Livsmedelsverket i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor. I menyn hittar du några av de regeringsuppdrag som vi arbetar med just nu och de vi redan svarat på.
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-09-20
 • Remiss - Förslag om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Dnr 2015/07219

  Svar senast den 4 september 2015 Missiv till föreskriftsförslag Föreskriftsförslag Konsekvensutredning Missiv till slutrapportering Slutrapport Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 
  Sida - Remisser - Uppdaterad 2015-07-08
 • Remiss - Förslag om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter om honung, Dnr 2015/06666

  Svar senast den 28 maj 2015 Missiv Föreskriftsförslag Konsekvensutredning
  Sida - Remisser - Uppdaterad 2015-05-12
 • Remiss - Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (2012:6) om snus och tuggtobak, Dnr 2014/27719

  Svar senast 5 juni 2015 Missiv Förslag till föreskrifter Konsekvensutredning
  Sida - Remisser - Uppdaterad 2015-04-23
 • Remiss - Öppen konsultation om uppdaterade svenska kostråd

  Öppen konsultation om uppdaterade svenska kostråd, Dnr 2014/40985 Svar senast 31 januari 2015 Missiv uppdaterade kostråd, dnr 2014-40985 Kostråd - konsumenttexter remissversion, dnr 2014-40985
  Sida - Remisser - Uppdaterad 2015-02-23
 • Krisberedskap

  Samhällsskydd och beredskap handlar om att samhället ska kunna hantera händelser i hela hotskalan, såväl små som stora olyckor, kriser och i förlängningen krig. Krisberedskapen syftar till att skydda
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-09-18
 • Kontakt

  Telefon: 018-17 55 00 Växelns öppettider: 8:00 - 16.00 Registraturen: 9.00-11.00 samt 13.00-15.00. OBS - 19 oktober endast  9.00-11.00 och 20 oktober endast mellan 13 och 15. Adress: Livsmedelsverket
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-10-25
 • Skånemejerier återkallar Färsk Vispgrädde 40 % 0,5l i takåsförpackning

  Skånemejerier återkallar Färsk Vispgrädde 40 % 0,5l med tillverkningsdatum 2017-04-12 och bäst före datum 2017-04-21. Grädden har förorenats av disklösning. Pressmeddelande från Skånemejerier
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-04-16