Söksida

Sökresultat

Hittade 60 träffar på ""

 • EU-beslut 2010/791

  Upprättande av en förteckning över de produkter som avses i punkt III.1 andra stycket i bilaga XII till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 Grundförfattningen Kommissionens beslut 2010/791 Vi
  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2019-08-15
 • LIVSFS 2003:39

  Mjölk och ost Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2003:39 (konsoliderad version) Grundförfattningen LIVSFS 2003:39
  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2019-07-02
 • LIVSFS 2003:16

  Kondenserad mjölk och mjölkprodukter Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2003:16 (konsoliderad version) Grundförfattningen LIVSFS 2003:16 Senare
  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2019-07-01
 • LIVSFS 2003:13

  Kakao- och chokladvaror Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2003:13 (konsoliderad version) Grundförfattningen LIVSFS 2003:13 Senare ändringar LIVSFS
  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2019-07-01
 • LIVSFS 2003:11

  Socker Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2003:11 (konsoliderad version) Grundförfattningen LIVSFS 2003:11 Senare ändringar LIVSFS 2014:12
  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2019-07-01
 • LIVSFS 2008:10

  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2015-03-17
 • LIVSFS 2004:26

  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2015-03-31
 • LIVSFS 2003:17

  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2015-04-27
 • LIVSFS 2003:11

  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2015-04-27
 • LIVSFS 2016:13

  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2016-11-01
 • LIVSFS 2003:18

  Fruktjuice och fruktnektar Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2003:18 (konsoliderad version till och med LIVSFS 2020:4) Grundförfattningen LIVSFS
  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2020-06-01
 • LIVSFS 2003:17

  Sylt, gelé och marmelad Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2003:17 (konsoliderad version) Grundförfattningen LIVSFS 2003:17 Senare ändringar LIVSFS
  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2019-07-01
 • EG-förordning 2406/96

  Fastställande av gemensamma marknadsnormer för saluföring av vissa fiskeriprodukter Författningen med senaste ändringarna införda Rådets förordning (EG) nr 2406/96 (konsoliderad version) Vi strävar
  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2019-10-29
 • EU-förordning 2017/1182

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsskalorna för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och vad gäller rapportering av
  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2019-09-04
 • EU-förordning 2019/34

  Om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ansökningar om skydd av ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck
  Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2020-11-02
 • LIVSFS 2003:17 konsoliderad

  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2014:9

  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2014:14

  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2013:6

  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2010:8

  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2015-02-20