Söksida

Hittade 393 i kategori "Kontrollwiki"

 • Bedömning, rapportering och sammanställning av resultat

  På den här sidan hittar du information om hur analysresultat av dricksvatten ska bedömas och rapporteras enligt 14 § SLVFS 2001:30. Du finner också information om sammanställning och utvärdering av
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-03-26
 • Allmänna hygienregler för dricksvattenanläggningar

  På den här sidan hittar du information om vilka allmänna hygienregler enligt 2 b § SLVFS 2001:30 som gäller för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten.
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-03-26
 • Distribution

  På den här sidan hittar du information om distribution av dricksvatten enligt 3 och 6 §§ SLVFS 2001:30.
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-03-26
 • Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse

  Reglerna om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar handlar bland annat om att förebygga, upptäcka och avhjälpa problem. Här hittar du en introduktion till
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-03-26
 • Kontroll av Nyckelhålet

  Det är frivilligt för företagare att använda Nyckelhålet i märkning och presentation av livsmedel. Om symbolen används måste de regler som gäller följas. Kontroll utförs av ansvarig myndighet, precis
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-02-27
 • Grupp 11-15: Mjölk, fermenterade produkter och veg. alternativ

  Här hittar du information om vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter i livsmedelsgrupp 11-15.
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-02-27
 • Grupp 19-20: Matfett och oljor m.m.

  Här får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 19-20.
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-02-27
 • Grupp 26-31: Färdigrätter m.m.

  Här får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 26-31.
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-02-27
 • Särskilda regler för lokaler - dricksvatten

  På den här sidan hittar du information om särskilda regler för lokaler där livsmedel bereds, behandlas eller bearbetas enligt 2 b § punkt 2 SLVFS 2001:30.
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-03-26
 • Livsmedelsprodukter - dricksvatten

  På den här sidan hittar du information om livsmedelsprodukter enligt 2 b § punkt 8 SLVFS 2001:30.
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-03-26
 • Utbildning - dricksvatten

  På den här sidan hittar du information om utbildning enligt 2 b § punkt 9 SLVFS 2001:30.
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-03-26
 • Processkemikalier och materialval

  På den här sidan hittar du information om regler för materialval och processkemikalier vid beredning och distribution av dricksvatten enligt 5 § SLVFS 2001:30.
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-03-26
 • Myndighetens rätt till upplysningar och tillträde

  Här får du veta vad som gäller för kontrollmyndighetens rätt till upplysningar och tillträde till handlingar, områden, lokaler, andra utrymmen med mera.
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2017-12-06
 • Vite

  Om ett beslut förenas med vite betyder det att en person eller ett företag blir skyldigt att betala ett visst belopp till staten om hen inte rättar sig efter beslutet. Här får du veta vad som gäller
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2017-12-06
 • Förundersökning och rättegång

  Här får du information om och råd inför förundersökning och rättegång.
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2017-12-06
 • Exempel på brott mot livsmedelslagen

  Här följer exempel på vanliga livsmedelsbrott, vilka regler som gäller i de olika fallen och annan information som du kan behöva.
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-06-05
 • Förvaringsanvisning

  På livsmedelsförpackningar märkta med sista förbrukningsdag måste förvaringsanvisning också anges. Det krävs annars bara om det är nödvändigt för livsmedlets hållbarhet. Ibland behöver företaget ange
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2017-01-27
 • Nettokvantitet

  I de flesta fall ska livsmedelsförpackningar vara märkta med uppgift om hur mycket livsmedlet väger eller vilken volym som ryms i förpackningen. Det kallas för nettokvantitet. Här kan du läsa om hur
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2017-11-04
 • Näringsdeklaration

  Här kan du läsa om vilka näringsämnen som ska anges i näringsdeklarationen och hur den ska presenteras. Näringsdeklarationen är obligatorisk, i de flesta fall, men det finns några undantag.
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-05-15
 • Campylobacter

  Här beskrivs egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av Campylobacter.
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2017-08-31