Söksida

Sökresultat

Hittade 2 träffar på ""

  • EU-förordning 251/2014

    Definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91 Författningen
    Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2024-04-09
  • EU-förordning 2024/1143

    Om geografiska beteckningar för vin, spritdrycker och jordbruksprodukter samt garanterade traditionella specialiteter och frivilliga kvalitetsbegrepp för jordbruksprodukter, om ändring av
    Skyddade beteckningar - Senast granskad 2024-04-29