Pågående regeringsuppdrag

Varje år får Livsmedelsverket i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor. Uppdragen inkommer i det årliga regleringsbrevet från Regeringskansliet men kan också komma in löpande under året genom särskilda regeringsbeslut.

Senast granskad 2017-09-20