Pressinbjudan – Livsmedelsverkets Måltidsdagar 2017

2017-11-10

13-14 november arrangerar Livsmedelsverkets Kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg Måltidsdagarna i Stockholm. Årets tema är Offentliga måltider som spjutspets för ett hållbart och jämlikt samhälle. Press är välkommen att delta hela eller delar av dagarna.

På Livsmedelsverkets Måltidsdagar samlas samhällsförändrare (måltidsfolk) från hela landet kring måltiderna som ett konkret verktyg för bättre matvanor, minskad miljöpåverkan, hållbar livsmedelsproduktion och en mer jämlik hälsa. Måltidsdagarna arrangeras för femte året i rad, i år slås besöksrekord med 470 anmälda deltagare på tisdagens seminariedag.

Måndagen 13/11
startar 13:00 med en branschmässa. 19 företrädare för måltidsverksamheter i kommuner, landsting och regioner från olika delar av landet berättar om och visar upp projekt och verksamheter. Det rör allt från metoder för hållbara måltider och patientmat till matglädje inom äldreomsorgen. Mellan klockan 13:00 och 14:30 gör utställarna korta presentationer av sina projekt från stora scenen. Runt om i salen finns de på plats med utställningsbord.

Om du är journalist och vill ha en pressackreditering, kontakta Livsmedelsverkets pressjour, 018 – 17 53 40.