Offentliga måltider som spjutspets för ett jämlikt och hållbart samhälle

2017-11-13

Hur kan offentliga måltider bidra till mer hållbarhet och mer jämlikhet i samhället? Under Måltidsdagarna 2017 träffas representanter för offentliga måltider i Sverige kring måltiderna som ett konkret verktyg för bättre matvanor, minskad miljöpåverkan, hållbar livsmedelsproduktion och mer jämlik hälsa.

Måltidsdagarna arrangeras av Livsmedelsverkets Kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg för femte året i rad. Glädjande nog är det besöksrekord i år igen med 470 anmälda deltagare från hela landet.

- Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård skola och omsorg, till en kostnad av cirka 27 miljarder kronor per år. Vi vill visa att offentliga måltider verkligen kan vara del i samhällsutvecklingen och bidra till ett mer hållbart och jämlikt samhälle, berättar Anna-Karin Quetel, projektledare för Kompetencentrum, Livsmedelsverket.

Måltidsdagarna inleds måndag 13 november med en branschmässa. 19 företrädare för måltidsverksamheter i kommuner, landsting och regioner från olika delar av landet berättar om och visar upp sina projekt och verksamheter. Det rör allt ifrån metoder för hållbara måltider till matglädje inom äldreomsorgen och bra patientmat.

Mer information för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018 – 17 53 40.