Nationell kick-off för gemensamt matsvinnsarbete

2017-10-04

Idag onsdag 4 oktober bjuder landsbygdsminister Sven-Erik Bucht in till en nationell kick-off för att minska matsvinnet. Livsmedelsverket är medarrangör till dagen.

Att halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och att minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd, är ett av målen som Sverige har åtagit sig att arbeta för inom Agenda 2030. Som ett startskott för det nationella arbetet att tillsammans agera för att minska matsvinnet arrangeras idag en kick-off med deltagare från alla delar av livsmedelskedjan.

Inspirationsföreläsare från Storbritannien och Norge kommer att berätta om sina erfarenheter och lärdomar, och deltagarna kommer att ges möjlighet att ge inspel till den nationella handlingsplan för minskat matsvinn som Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket tillsammans arbetar med.

- Att minska matsvinnet är en viktig fråga för vår miljö, och för att världen ska kunna förse en växande befolkning med mat. För att nå målet inom Agenda 2030 är samarbete en avgörande fråga. Vi behöver jobba tillsammans – producenter, livsmedelsföretag, handel, konsumenter och myndigheter – för att lyckas. Vi hoppas att den här dagen blir ett avstamp för det fortsatta gemensamma arbetet framåt, säger Ingela Dahlin, projektledare för regeringsuppdraget om att minska matsvinnet, Livsmedelsverket

Ytterligare information:
Livsmedelsverkets presstjänst 018 – 17 53 40.

Fakta

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att, i samarbete med Naturvårdsverket och Jordbruksverket, arbeta för ett minskat matsvinn. Uppdraget sträcker sig över tre år, 2017- 2019.
Som en första del i uppdraget ska en handlingsplan för minskat matsvinn tas fram. Den ska visa hur Sverige långsiktigt ska arbeta med att minska matsvinnet. Åtgärderna ska bidra till att det globala hållbarhetsmålet "att till 2030 halvera det globala matsvinnet per person i butik och konsumentledet och att minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlust efter skörd" uppnås.
Regeringsuppdraget om minskat matsvinn är en del av Livsmedelsstrategin. De åtgärder som tas fram i handlingsplanen ska även bidra till regeringens arbete med att ställa om till en hållbar konsumtion och produktion, samt en cirkulär ekonomi.
En första delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 28 februari 2018 och slutredovisning ska ges till Näringsdepartementet senast den 28 februari 2020