Livsmedelsverket förbereder för ökade slaktvolymer

2018-07-27

På grund av torkan kan fler lantbrukare än vanligt tvingas att slakta djur i förtid. Livsmedelsverkets veterinärer kontrollerar alla djur vid slakt och därför ser Livsmedelsverket nu över alla möjligheter för att möta slakteriernas behov om fler djur än vanligt måste slaktas.

Idag är det kö till slakterierna vilket innebär att många djurägare måste vänta på att få sina djur slaktade. Om slakterierna ökar produktionen och tar in fler djur till slakt blir det också mer jobb för kontrollen. Livsmedelsverkets veterinärer kontrollerar att djurskydds- och livsmedelslagar följs och att den mat som produceras är säker att äta.

– Vi arbetar just nu med att se hur vi ska klara av eventuella produktionstoppar på slakterierna. Vi ser att många lantbrukare har svårt att klara av torkan. Blir det en dramatisk ökning på slakterierna måste vi kalla in extra personal och omorganisera den personalstyrka vi redan har, säger Petter Jonsson, tillförordnad chef för livsmedelskontrollen vid Livsmedelsverket.

Lagarna kring slakt är till för djurens bästa och konsumenters hälsa. Livsmedelsverket kontrollerar att:

  • Djurskyddsreglerna följs så att djuren inte lider
  • Livsmedelslagarna följs så att den mat som produceras är säker att äta.

Att slakten sker i godkända slakterier och att besiktningen av djuren före och efter slakt sker på det sätt som lagen kräver, är en förutsättning för att maten ska vara säker att äta och djurskyddet behålls på den höga nivå som vi har i Sverige.

- Om fler djur än vanligt måste slaktas till följd av torkan så vill Livsmedelsverket hjälpa till att göra det möjligt. Det är viktigt att en eventuell ökning av slakten sker där det finns resurser att hantera en volymökning och där lokalförutsättningarna finns för att slakta fler djur. Därför är det viktigt att Livsmedelsverket och slakterierna hjälps åt för att planera för ökad slakt, säger Petter Jonsson.

Livsmedelsverket samverkar med bland annat Jordbruksverket för att kunna hantera den svåra situationen för lantbrukarna. I de fall slakterierna har kapacitet att slakta och stycka köttet, men inte möjlighet att sälja köttet vidare, kan det finnas en möjlighet för intresserade bönder att göra ett så kallat återtag. Det innebär att de hämtar det styckade köttet på slakteriet och säljer det själva. I det fallet krävs det endast en registrering hos kommunen.

Kontroll vid slakt

Ytterligare infromation för journalister:

Livsmedelsverkets pressjour, 018 - 17 53 40