Inga återkallade produkter från Lactalis i Sverige

2017-12-12

Det franska företaget Lactalis har gjort ett stort återkallande av barnmatsprodukter. Produkterna har spårats i det gemensamma europeiska varningssystemet RASFF. Framför allt har produkterna sålts olika länder utanför EU.

Produkter har också gått till Schweiz, Nederländerna, Spanien och Grekland men ännu finns inget som tyder på att de sålts till Sverige. Produkterna är stoppade. Livsmedelsverket följer utvecklingen och återkommer om några produkter ändå skulle ha nått den svenska marknaden.

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018-175340